Ανέλιξη | Μέση Εκπαίδευση ⇝ Γυμνάσιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ


  • ΓΥΜΝΑΣΙΟ: τα θεμέλια

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2

ΝΕΟΕΛ. ΓΛ. & ΛΟΓΟΤ.

2

ΦΥΣΙΚΗ

1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ

11

Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2

ΝΕΟΕΛ. ΓΛ. & ΛΟΓΟΤ.

2

ΦΥΣΙΚΗ

1

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ

11

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

3

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

2

ΝΕΟΕΛ. ΓΛ. & ΛΟΓΟΤ.

2

ΦΥΣΙΚΗ

2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

3

ΣΥΝΟΛΟ

12


  • Γνώση και δεξιότητες


Στο Γυμνάσιο οργανώνουμε τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα με διττό στόχο:


  • 1ος στόχος: Να βοηθήσουμε το παιδί να κατανοήσει την ύλη, να αγαπήσει τη γνώση και να αποκτήσει ισχυρά ερείσματα, ώστε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Νέου Λυκείου και της Τράπεζας Θεμάτων.


  • 2ος στόχος: Να αναπτύξουμε οριζόντιες δεξιότητες με παιδαγωγικότητα και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή του για να μπορέσει να αγωνιστεί για τους στόχο του.