Ανέλιξη | Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ 2022

egxeiridio_asep

Κοινά μαθήματα και εξεταστέα ύλη για όλους τους υποψηφίους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει ο πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός. Περιλαμβάνονται όλες οι ειδικότητες.

Το πρώτο μάθημα αφορά δέκα ενότητες και το δεύτερο επτά ενότητες.

Τα μαθήματα και οι ενότητες που θα εξεταστούν έχουν ως εξής:

α) Εξέταση γνώσεων γενικού περιεχομένου για τον Δημόσιο Τομέα

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις παρακάτω ενότητες:

 1. Το ισχύον Ελληνικό Σύνταγμα
 2. Τα Θεμελιώδη Δικαιώματα
 3. Η Οργάνωση του Κράτους
 4. Τα πολιτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 5. Η Δημόσια Πολιτική
 6. Η Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης
 7. Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση
 8. Τα Μακροοικονομικά μεγέθη και οι Εθνικοί Λογαριασμοί
 9. Η Δημοσιονομική Πολιτική.
 10. Η Οικονομική Ανάπτυξη και Μεγέθυνση.

β) Εξέταση δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας 

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στις παρακάτω ενότητες:

 1. Γλωσσικές Δεξιότητες
 2. Αριθμητικές Δεξιότητες
 3. Δεξιότητες Ανάλυσης
 4. Δεξιότητες Επίλυσης Προβλημάτων
 5. Δεξιότητες Ιεράρχησης Προτεραιοτήτων
 6. Αποτελεσματικότητα εργασίας
 7. Ποιότητα εργασίας

Η βαθμολογία των γραπτών εξετάσεων ορίζεται στην κλίμακα από 1 έως 100 για κάθε μάθημα και η βάση είναι οι 55 μονάδες. Οι υποψήφιοι που θα περάσουν τη βάση μπαίνουν στον πίνακα επιτυχόντων.

Η εξέταση θα γίνει με το σύστημα multiple choice (ερωτήματα πολλαπλών επιλογών) και θα υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση, δηλαδή θα αφαιρείται ποσοστό του βαθμού που θα αντιστοιχεί στην ερώτηση σε περίπτωση εσφαλμένης απάντησης.
Παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας!


  


Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Σημείωση: Παρακαλούμε το e-mail σας να είναι αληθινό για να μπορείτε να λάβετε απάντηση.