Ανέλιξη | ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΣΔΔΑ

Το Ειδικό Κέντρο Διαγωνισμών Δημοσίου ΑΝΕΛΙΞΗ στα πλαίσια προώθησης της «δια βίου μάθησης» και με 20ετή εμπειρία σε διαγωνισμούς, διοργανώνει προγράμματα προετοιμασίας για τον ετήσιο τακτικό διαγωνισμό εισαγωγής στην ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ.

Συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία προσφέρουμε στους υποψήφιους το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης για την επιτυχία του. Συνεργαζόμαστε με έμπειρους καθηγητές που διέπονται από υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και διαθέτουν ξεκάθαρη γνώση των κανόνων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εξετάσεων της ΕΣΔΔΑ. Παράλληλα χάρη στη διδακτική τους εμπειρία και τη μεταδοτικότητα εμπνέουν τους υποψηφίους για την επίτευξη των στόχων τους.

Στο Ειδικό Κέντρο Διαγωνισμών Δημοσίου «ΑΝΕΛΙΞΗ» αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία. Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων για τον διαγωνισμό της ΕΣΔΔΑ εξίσου ποιοτικών με τα δια ζώσης μαθήματα, έχοντας αναπτύξει συγκεκριμένη μεθοδολογία.


Η ΜΕΘΟΔΟΣ «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 • Προσωπικές Σημειώσεις (Πλάνα Διδαχής) των καθηγητών ανά συνάντηση που κωδικοποιούν και απλουστεύουν την Διδακτέα Ύλη.
 • Εργασίες που εκπαιδεύουν  τους υποψηφίους στη συγγραφή επιστημονικού δοκιμίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ.
 • Επικαιροποιημένη βιβλιογραφική ύλη (αποσπάσματα βιβλίων, αρθρογραφία, νομοθεσία κλπ).
 • Σχεδιαγράμματα απαντήσεων όλων των παλαιών θεμάτων των διαγωνισμών της ΕΣΔΔΑ.
 • Αξιολόγηση της βιβλιογραφικής ύλης ανά βαθμίδα σημαντικότητας με σκοπό την διευκόλυνση των υποψηφίων στην παραγωγική μελέτη.
 • Ειδική προετοιμασία για την προφορική εξέταση ( Δημόσια Διοίκηση, 2ο Στάδιο)
 • Για τον φάκελο επίκαιρου θέματος ( 2ο ΣΤΑΔΙΟ) παρέχεται εξειδικευμένη προετοιμασία σύμφωνα με την μέθοδο Μελέτη Περίπτωσης – Case Study
 • Για την γραπτή εξέταση στην ενότητα ” Ξένη Γλώσσα”  (2ο Στάδιο)  παρέχεται εξειδικευμένη προετοιμασία σε ξενόγλωσσα κείμενα που έχουν συνταχθεί από θεσμικά όργανα της Ε.Ε ή διεθνείς οργανισμούς  με σκοπό την περίληψη / σύνοψη των κειμένων. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ;

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αποτελεί την Σχολή Παραγωγής Ανωτέρων Στελεχών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.


Η ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΣΔΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

 • Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε ετήσια τακτική βάση, πριμοδοτούμενος με 250 μόρια, και είναι ο μόνος διαγωνισμός που δεν σταμάτησε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
 • Οι εισακτέοι προορίζονται για Ανώτατα Στελέχη του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Εκπαιδεύονται για 18 μήνες στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.
 • Κατα τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και αμείβονται ως Δόκιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι.
 • Μετά την αποφοίτησή τους τοποθετούνται στις τελικές θέσεις με τη ΄Γ  βαθμίδα Δημοσίου Υπαλλήλου (σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο) και εξελίσσονται ταχύτατα βαθμολογικά και μισθολογικά.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης διεξάγεται σε δύο στάδια.
1ο ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΣΤΑΔΙΟ
Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
(γραπτή εξέταση με τη μορφή δοκιμίου)
Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση 
(γραπτή και   προφορική εξέταση)
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 
(γραπτή εξέταση με τη μορφή δοκιμίου)
Ξένη Γλώσσα
(γραπτή εξέταση)
Γνώσεις και Δεξιότητες 
(γραπτή εξέταση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών)
Φάκελος Επίκαιρου Θέματος

Η γραπτή εξέταση των υποψηφίων πραγματοποιείται σε φάκελο με επίκαιρο θέμα, σχετικό με μια από τις παρακάτω θεματικές ενότητες, εκ των οποίων επιλέγεται ο ένας:

– Περιφερειακή Πολιτική και ανάπτυξη
– Κοινωνική Πολιτική
– Πληροφορική και Ψηφιακός Μετασχηματισμός
– Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Μετά τις εξετάσεις του 2ου Σταδίου διαμορφώνεται η τελική λίστα εισακτέων (στην ΕΣΔΔΑ εισάγονται οι μισοί από τους υποψήφιους του 2ου Σταδίου) με βάση την συνολική τους βαθμολογία (1ο και 2ο Σταδίο) εφόσον έχουν συγκεντρώσει βαθμολογίες σε όλες τις ενότητες του 2ου Σταδίου μεγαλύτερες ή ίσες του 30.


ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Το 1ο και το 2ο Στάδιο συμμετέχουν ισομερώς (50% το καθένα) στην τελική βαθμολογία.
1ο ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΣΤΑΔΙΟ
Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
(γραπτή εξέταση με τη μορφή δοκιμίου)
40% Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση 
(γραπτή και   προφορική εξέταση)
50%
Μικροοικονομική – Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική 
(γραπτή εξέταση με τη μορφή δοκιμίου)
40% Ξένη Γλώσσα
(γραπτή εξέταση)
20%
Γνώσεις και Δεξιότητες 
(γραπτή εξέταση ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών)
20% Φάκελος Επίκαιρου Θέματος 30%

Θέματα και απαντήσεις προηγούμενων διαγωνισμών ΕΣΔΔΑ

Δικαιολογητικά, προκηρύξεις, βιβλιογραφία προηγούμενων εισαγωγικών διαγωνισμών


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΔΙΔΑΚΤΡΑ – ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα προετοιμασίας (νέο πρόγραμμα) και τα δίδακτρα για τον εισαγωγικό διαγωνισμό για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΣΔΔΑ ). Πρόγραμμα δίδακτρα ΕΣΔΔΑ 31ος Διαγωνισμός
Πρόγραμμα Μαθημάτων 2ης Ευκαιρίας
Πρόγραμμα Αναδόμησης Αγγλικής Γλώσσας διάρκειας 20 ωρών (1ου σταδίου) 


Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας.


  


Τα πεδία με (*) είναι υποχρεωτικά για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.
Σημείωση: Παρακαλούμε το e-mail σας να είναι αληθινό για να μπορείτε να λάβετε απάντηση.


Κτίριο Μαθημάτων:

 

Διδακτήριο 1
Ακαδημίας & Εμμανουήλ Μπενάκη 38
τηλέφωνο: 2103825660
email: info@anelixi.org

 

 

Διδακτήριο 2
Ζωοδόχου Πηγής 12 και Σόλωνος, Αθήνα
2103303900
email: info@anelixi.org