Ανέλιξη | Δημοτικό ⇝ Πρότυπα

 • Αν ενδιαφέρεστε για τα Πρότυπα Σχολεία,
  επιλέξτε τον φροντιστηριακό Όμιλο
  ΑΝΕΛΙΞΗ
  για βέβαιη επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις!


ΑΡΙΣΤΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ...

ΒΕΒΑΙΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!


Τι είναι τα Πρότυπα Σχολεία:

 • Τα Πρότυπα Σχολεία (Γυμνάσια και Λύκεια) είναι σχολικές μονάδες, όπου μεταξύ άλλων δοκιμάζονται νέα προγράμματα σπουδών, σχολικά εγχειρίδια και διδακτικές μέθοδοι. Χαρακτηριστικό των Πρότυπων Σχολείων είναι η συμμετοχή και ενασχόλησή τους με καινοτόμες δραστηριότητες και η πλούσια υλικοτεχνική υποδομή. Πρωταρχικός στόχος είναι η παροχή δημόσιας και δωρεάν παιδείας υψηλής ποιότητας για όλους τους μαθητές. Το γεγονός δε ότι οι μαθητές επιλέγονται μέσω γραπτών εξετάσεων εξασφαλίζει ότι το γνωστικό επίπεδο των μαθητών υπερβαίνει κατά πολύ τον Μέσο Όρο του επιπέδου των φοιτώντων μαθητών στα υπόλοιπα σχολεία, δημιουργώντας έτσι ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, που συμβάλλει θετικά στην καλύτερη επίδοση τους, οδηγώντας τους στην αριστεία!


Εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία


Η

εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία γίνεται αποκλειστικά γίνεται αποκλειστικά μέσω γραπτών εξετάσεων, που διενεργούνται κάθε έτος. Η επιλογή των μαθητών αφορά στην εισαγωγική τάξη (Α' Γυμνασίου). Τα παιδιά που έχουν εισαχθεί στην Α' Γυμνασίου συνεχίζουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο χωρίς νέες εξετάσεις εισαγωγής. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στα Μαθηματικά και την Κατανόηση Κειμένων. Πρόκειται για ένα τεστ δεξιοτήτων διάρκειας 150 λεπτών, που αποτελείται από 50 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.


Ειδικότερα, οι μαθητές εξετάζονται:

Στην κατανόηση Κειμένων Ελληνικής Γλώσσας

25 ερωτήσεις

Στα Μαθηματικά

25 ερωτήσεις


 • Ο Φροντιστηριακός Όμιλος ΑΝΕΛΙΞΗ είναι η πρώτη επιλογή των μαθητών που διεκδικούν διεκδικούν μια θέση στα Πρότυπα Σχολεία, καθώς διαθέτει πολύχρονη εμπειρία, τεχνογνωσία και τον κατάλληλο υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Τα μαθήματα γίνονται είτε δια ζώσης στα σύγχρονα εκπαιδευτήριά μας είτε διαδικτυακά, δίνοντας την ευκαιρία σ' όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους, να παρακολουθήσουν ένα σύγχρονο και οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών!


Στον φροντιστηριακό Όμιλο ΑΝΕΛΙΞΗ προετοιμασία σημαίνει:


 • ➢ Άριστο πρόγραμμα σπουδών:
  • ✓ ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα
  • ✓ πλήρες διδακτικό υλικό που παρέχεται δωρεάν
  • ✓ σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας
  • ✓ μαθητοκεντρικό σύστημα προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε υποψηφίου
  • ✓ ενισχυτικές ώρες διδασκαλίας, όπου κρίνεται απαραίτητο


Εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Σχολεία 

Είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και δεδομένου του μεγάλου αριθμού υποψηφίων, η προετοιμασία των μαθητών πρέπει να είναι άρτια, οργανωμένη και στοχευμένη.


 • ➢ Άριστη προετοιμασία από εξειδικευμένους καθηγητές:
  • ✓ με πολυετή εμπειρία
  • ✓ μεταδοτικότητα
  • ✓ σημαντική συγγραφική δραστηριότητα
  • ✓ με γνώσεις στην οργάνωση και διαχείριση της διαδικτυακής εκπαίδευσης


 • ➢ ΜΟΝΟ στην ΑΝΕΛΙΞΗ:
  • ✓ Μαθαίνεις να διαβάζεις σωστά.
  • ✓ Εξασκείσαι στο γραπτό λόγο με πολλά διαγωνίσματα.
  • ✓ Ολοκληρώνεις έγκαιρα τη διδακτέα ύλη και έχεις περισσότερο χρόνο για επανάληψη.
  • ✓ Καλύπτεις τυχόν κενά στα εξεταζόμενα μαθήματα.
  • ✓ Αποκτάς γερές βάσεις για το Λύκειο.
  • ✓ Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι σωστά τον χρόνο και το άγχος σου κατά τη διάρκεια των γραπτών εξετάσεων.


Η εκπαιδευτική μας ομάδα έχει επιδείξει τα τελευταία χρόνια τεράστιες επιτυχίες, οι οποίες αποδεικνύουν, ότι οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που ακολουθούμε και το πρόγραμμα σπουδών μας αποτελούν...
ΠΡΟΤΥΠΟ!


Ενημερώσεις και εγγραφές γίνονται κατά την διάρκεια όλης της χρονιάς!