ΓΑΛΛΙΚΑ DELF

Επίπεδα Πτυχίου DELF

Επίπεδο   Α1        Στοιχειώδης γνώση τις στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί στη καθημερινή ζωή .

Επίπεδο   Α2        Βασική γνώση τις βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε περιορισμένα θέματα της πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής.

Επίπεδο   Β1        Μέτρια γνώση τις γνώσεις και ικανότητες μέσου επιπέδου του υποψηφίου σε πιο σοβαρά  θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής.

Επίπεδο   Β2        Καλή γνώση τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Είναι σε θέση να  επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής  και της επαγγελματικής ζωής.

 

Εκτιμούμενη διάρκεια εκπαίδευσης:

Αρχάριοι

  • 1 χρόνο για A2
  • 1 χρόνο για Β1 (εντατικά – 6 ώρες την εβδομάδα)
  • 2 χρόνια για B1 (κανονικό τμήμα – 5 ώρες την εβδομάδα)

Μεσαίοι

  • 1 χρόνο για B2 (5 ώρες την εβδομάδα)
  • 1 χρόνο για Sorbonne B2

Προχωρημένοι

  • 1 χρόνο για C1
  • 1 χρόνο για C2
  • 1 χρόνο για Sorbonne I
  • 1 χρόνο για Sorbonne ΙΙ

Τα διεθνούς φήμης διπλώματα της γαλλικής γλώσσας (DELF/DALF), χορηγούνται από το γαλλικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και έχουν μεγάλη ζήτηση στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Είναι αναγνωρισμένα από το  ΑΣΕΠ και συμβάλλουν στην επαγγελματική σας ανέλιξη.