Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΑΝΕΛΙΞΗ»   παρέχει πρόγραμμα προετοιμασίας για πιστοποιήσεις επιπέδου C2, όπως αυτό προσδιορίζεται από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Μεταξύ άλλων διεξάγει μαθήματα για την κατάκτηση του Πιστοποιητικού Άριστης Γνώσης της Αγγλικής [ECPE (Examination for the Certificate of Proficiency in English)].

Το ECPE απονέμεται από το πανεπιστήμιο του Michigan και από κορυφαία πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Στην Ελλάδα αναγνωρίζεται τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Στη χώρα μας οι κάτοχοι του ECPE μπορούν να αποκτήσουν Επάρκεια Προσόντων Διδασκαλίας Αγγλικής Γλώσσας από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Δομή της εξέτασης:

ΕνότηταΧρόνοςΠεριγραφήΑριθμός ερωτήσεων
Writing30’Ανάπτυξη έκθεσής σε ένα από τα δύο θέματα που θα δοθούν.1 θέμα
Listening35-40’Μέρος 1: ηχογραφημένος διάλογος. Σκοπός η επιλογή της πρότασης που αντιστοιχεί στο θέμα του διαλόγου.
Μέρος 2: ηχογραφημένη ερώτηση. Σκοπός η επιλογή της σωστής απάντησης.
Μέρος 3: τρεις ηχογραφημένες ομιλίες διαφορετικού θέματος. Σκοπός η επιλογή της σωστής απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης που αντιστοιχούν στην εκάστοτε ομιλία.
50
Grammar
Vocabulary
Cloze
Reading
75’Εξέταση πολλαπλής επιλογή και για το GVCR. Ελλιπείς προτάσεις, όπου πρέπει να συμπληρωθούν με την κατάλληλη γραμματικά ή λεξιλογικά λέξη. Οι επιλογές και για κάθε πρόταση είναι 4.
Cloze: 2κείμενα, με 10 ερωτήσεις το καθένα, από το οποία έχουν αφαιρεθεί λέξεις ή φράσεις και επιλέγουν μία από τέσσερις λέξεις ή φράσεις που ταιριάζει όσον αφορά σε γραμματική και λεξιλογική σημασία.
Επιπλέον παρέχονται 4 διαφορετικά κείμενα με αντίστοιχες ερωτήσεις κατανόησης.
120
Speaking 25-35’
(2 υποψήφιοι)
35-45’
(3 υποψήφιοι)
Ημιδομημένη δραστηριότητα με πολλαπλά στάδια που περιλαμβάνει δύο (ή τρεις) υποψήφιους και δύο εξεταστές.5 στάδια
 

  • Οι τρεις πρώτες ενότητες διεξάγονται την ίδια μέρα. Η ενότητα της προφορικής εξέτασης μπορεί να διεξάγεται είτε πρίν είτε μετά είτε ακόμη και στην ίδια ημερομηνία των γραπτών εξετάσεων σε διαφορετική ώρα.
  • Οι εξετάσεις διεξάγονται 2 φορές το χρόνο. Χειμερινή περίοδος (Δεκέμβρης). Θερινή περίοδος (Μάιος).
  • Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται 1,5-2 μήνες μετά την λήξη των εξετάσεων.

Διδακτική διαδικασία…

Τα μαθήματα γίνονται στους χώρους του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΑΝΕΛΙΞΗ από εξειδικευμένους καθηγητές. Η εμπειρία μας έχει στόχο την δική σας επιτυχία σε μικρό χρονικό διάστημα με την μέγιστη ποιότητα.

Λειτουργούν

  • ομαδικά τμήματα
  • ατομικά τμήματα
  • οn line τμήματα

ανάλογα με την επιθυμία του κάθε υποψηφίου.

Ο αριθμός των μελών δεν ξεπερνά τους 5. Το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται έτσι, ώστε στο σύνολό του να εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους. Ο διαχωρισμός των τμημάτων γίνεται με την βοήθεια κατατακτήριου τεστ.

Στόχοι μας:

  • Η εκμάθηση της αγγλικής σε βάθος.
  • Η εστίαση στις δυνατότητες και στις αδυναμίες του κάθε υποψηφίου.
  • Η μείωση του χρόνου προετοιμασίας, χωρίς την μείωση της αποδοτικότητας, σε συνδυασμό με την πλήρη κάλυψη της εξεταστέας ύλης.
  • Η δική σας ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός «ΑΝΕΛΙΞΗ» μπορεί να σας δώσει όλα τα ουσιαστικά εφόδια, που χρειάζονται για μια σωστή και επιτυχημένη προετοιμασία.

Κάντε τώρα την ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας:

Εμμ. Μπενάκη 38& Ακαδημίας.

Τηλ. 2168002339  ,  e-mail  :  info@anelixikek.gr