Τι είναι το KeyCERT;

Το KeyCERT είναι το ελληνικό πιστοποιητικό γνώσεων πληροφορικής και δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ. Έχει εγκριθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ και αποτελεί ένα ισχυρό όπλο για τα κριτήρια του ΑΣΕΠ.

Είναι αναγνωρισμένο το παρόν πτυχίο;

Βέβαια! Είναι αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή ένωση αλλά και σε πολλά κράτη ανά τον κόσμο.

Από ποιούς σχεδιάστηκε και γιατί;

Το KeyCERT σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από Έλληνες επιστήμονες και ειδικούς της πληροφορικής, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Γ/25055/1.12.2005) των Υπουργών Εσωτερικών και Παιδείας, η οποία αναθέτει στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ, τ. ΟΕΕΚ) τον έλεγχο και έγκριση των Φορέων Πιστοποίησης Βασικών Δεξιοτήτων Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

To KeyCERT εκδίδει πιστοποιητικά πολύ υψηλής ποιότητας, εντελώς αυτοματοποιημένα, εύκολα στη λειτουργία τους και ανταποκρίνεται με τον καλύτερο τρόπο στα δεδομένα της ελληνικής και διεθνούς Αγοράς Εργασίας.

Γιατί να επιλέξω το KeyCERT;

 • Είναι ένα σημαντικό εφόδιο για κάποιον που ενδιαφέρεται να εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.
 • Πρόκειται για μια αμιγώς ελληνική πρωτοβουλία.
 • Ισχύει εφ’ όρου ζωής.
 • Η πιστοποίηση αποτελεί αδήριτη ανάγκη σε κάθε στιγμή αξιολόγησης του επαγγελματικού έργου.
 • Το KeyCERT ως ελληνικός, ανεξάρτητος φορέας πιστοποίησης έχει αναπτύξει, εγκαταστήσει και λειτουργεί, σύστημα διασφάλισης ποιότητας με βάση τις προδιαγραφές του διεθνούς προτύπου διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2000.
 • Παράγοντας πνευματικής και κοινωνικής ανέλιξης.

Ποιοί είναι οι τίτλοι πιστοποίησης;

 

Οι τίτλοι των πιστοποιήσεων είναι οι ακόλουθοι:

KeyCERT IT Initial

Το αναγκαίο πιστοποιητικό που καλύπτει τις ελάχιστες απαιτήσεις του ΑΣΕΠ.

 • Επεξεργασία κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
 • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet Explorer & Outlook Express)

KeyCERT IT  Basic

Το αναγκαίο πιστοποιητικό που προσαρμόζεται στις περισσότερες  απαιτήσεις του ΑΣΕΠ.

 • Επεξεργασία κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
 • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet Explorer & Outlook Express)

Και μία ενότητα από τις:

 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
 • Βάσεις δεδομένων (Access)

KeyCERT IT  Basic plus

Το πλήρες  πιστοποιητικό που καλύπτει στο σύνολό του όλες τις πιθανές  απαιτήσεις του ΑΣΕΠ.

 • Επεξεργασία κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
 • Υπηρεσίες διαδικτύου (Internet Explorer & Outlook Express)
 • Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων (Windows)
 • Βάσεις δεδομένων (Access)
 • Παρουσιάσεις (PowerPoint)

KeyCERT IT  Expert

Πιστοποιεί ότι, ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες (advanced level) σε μία από τις παρακάτω τέσσερις αυτόνομες ενότητες.

 • Επεξεργασία κειμένου (Word)
 • Υπολογιστικά φύλλα (Excel)
 • Παρουσιάσεις (PowerPoint)
 • Βάσεις δεδομένων (Access)

KeyCERT IT  Specialist

Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα αξιολόγησης και πιστοποίησης δεξιοτήτων σε:

 • Web Designer
 • Τεχνικός υπολογιστών
 • Τεχνικός Δικτύων
 • Web Developer
 • Graphic Designer
 • E-commerce/ Web Designer

 

Σε ποιούς απευθύνεται;

Το KeyCERT απευθύνεται σε μαθητές και φοιτητές,σε εργαζόμενους ή άτομα που αναζητούν εργασία, σε επαγγελματίες, σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ιδιωτικούς και δημόσιους υπαλλήλους.

Γιατί θα ήταν χρήσιμο για μια επιχείρηση;

Πρόκειται για ένα “εργαλείο” απαραίτητο στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα, που επιθυμούν να αξιολογήσουν ή να πιστοποιήσουν το επίπεδο των γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού τους, αλλά και να επιβεβαιώσουν το επίπεδο των δεξιοτήτων των υποψήφιων στελεχών τους.