Ακόμη μία επιτυχία για την Ανέλιξη στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Ομογενών!

Επιτυχία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Ομογεγών

Θρίαμβος για την Ανέλιξη!
Το θέμα της έκθεσης και φέτος το είχαν διδαχτεί οι μαθητές μας!

 

Θέμα προσομοίωσης ΑΝΕΛΙΞΗΣ, καλοκαίρι 2017

Γράφετε ένα άρθρο στη σχολική σας εφημερίδα, με αφορμή την αύξηση της τουριστικής κίνησης στην Ελλάδα. Σε αυτό,
αναφέρεστε α) στα οφέλη του τουρισμού για το άτομο , β) στα
οφέλη του εναλλακτικού τουρισμού, όπως είναι ο αγροτουρισμός
και ο οικοτουρισμός, τόσο για το άτομο όσο και για την κοινωνία, γ) στους τρόπους βελτίωσης του τουρισμού στη χώρα μας. Το άρθρο σας πρέπει να έχει έκταση 500-600 λέξεις.

Θέμα Πανελληνίων Ομογενών 2017

Σε ομιλία σας στο πλαίσιο συζήτησης, η οποία οργανώνεται στη
σχολική κοινότητα, παρουσιάζετε τις απόψεις σας για τα παρακάτω θέματα: α) τι προσφέρει το «ταξιδεύειν» σε έναν άνθρωπο της ηλικίας σας; και β) ποια μορφή τουρισμού (μαζικού/συμβατικού ή εναλλακτικού) θα επιλέγατε και γιατί; Το κείμενό σας θα έχει έκταση 500-600 λέξεις.
Η επιτυχία στην ΑΝΕΛΙΞΗ δεν είναι τυχαία!
Επιτυχία στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Ομογεγών !