Ο νέος οδηγός σπουδών για τους Έλληνες του εξωτερικού

Μπορείτε να δείτε τον νέο οδηγό σπουδών για τους Έλληνες του εξωτερικού πατώντας εδώ.

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κυριακή 18 Απριλίου 2021, ώρα 17:00