Ανακοίνωση υποβολής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και μηχανογραφικού Ελλήνων του εξωτερικού

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κυριακή 18 Απριλίου 2021, ώρα 17:00