Πανελλήνιες 2018: Μέχρι 10 Μαΐου η υποβολή των αιτήσεων για τις Στρατιωτικές Σχολές

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών!

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποστείλουν συμπληρωμένα τα έντυπα-αιτήσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις (ΠΚΕ) των Στρατιωτικών Σχολών μέχρι  και την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Ιδιαίτερη προσοχή στις οδηγίες για την ορθή συμπλήρωση του εντύπου-αίτησης υποψηφίου!

Προκειμένου να συμπληρωθεί ορθά η ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Απαιτείται Η/Υ με περιβάλλον windows.
  • Απαιτείται να είναι εγκαταστημένο λογισμικό Adobe Reader ή PDF – XChange Viewer.
  • Το αρχείο PDF πρέπει πρώτα να αποθηκευτεί στην Επιφάνεια Εργασίας (Desktop) του Η/Υ και στη συνέχεια να ανοιχτεί και να επεξεργασθεί-συμπληρωθεί με το λογισμικό της ανωτέρω Παραγράφου 2.

Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κόκκινο πλαίσιο (πάνω αριστερά στο έντυπο της Αίτησης) θα παραμείνει, με αποτέλεσμα η Αίτηση να καταστεί άκυρη.


Προκήρυξη Διαγωνισμού Επιλογής Σπουδαστών-τριων ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Υποψηφίου

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις γραμματείες των φροντιστηρίων μας!