ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τα θέματα των Πανελληνίων των Ελλήνων Ομογενών 2018 θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν προσιτά για το μέσο μαθητή.

Το κείμενο προς περίληψη ήταν σύντομο και απλό χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Η θεωρία επίσης, ήταν ξεκάθαρη. Η παραγωγή λόγου όμως, απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή διότι υπήρχαν λεπτομέρειες που οι μαθητές έπρεπε να προσέξουν ως προς το επικοινωνιακό πλαίσιο και τη σύνδεση των επιχειρημάτων τους  με όρους της εκφώνησης. Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η υψηλή βαθμολογία θα κριθεί στη λεπτομέρεια.

Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός Ανέλιξη γι΄ άλλη μια φορά προετοίμασε άρτια τους μαθητές τόσο ως προς το θέμα της παραγωγής λόγου όσο και ως  προς και τη μεθοδολογία που απαιτείτο για την κατάκτηση υψηλής βαθμολογίας!

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα θέματα του εξεταζόμενου μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας γενικής παιδείας:

ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κυριακή 18 Απριλίου 2021, ώρα 17:00