ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ: ΑΡΧΑΙΑ

Το χωρίο που δόθηκε για μετάφραση είχε ένα βαθμό δυσκολίας, αλλά κάθε καλά προετοιμασμένος υποψήφιος οφείλει να γνωρίζει άπταιστα τη μετάφραση. Η ερώτηση της εισαγωγής και οι λεξιλογικές επίσης ήταν αρκετά εύκολες. Οι ερμηνευτικές ερωτήσεις δεν ήταν δύσκολες αλλά σίγουρα ο υποψήφιος έπρεπε να προσέξει και να αφιερώσει χρόνο, καθώς και οι δύο απ’ τις τρεις ερωτήσεις είχαν επιπλέον δύο υποερωτήματα.

Τα θέματα στο άγνωστο ήταν προσιτά. Η μετάφραση δεν παρουσίαζε δυσκολίες και το νόημα του κειμένου ήταν σαφές. Επίσης οι γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις δεν είχαν ιδιαίτερη δυσκολία.

Οι μαθητές του Φροντιστηριακού Οργανισμού Ανέλιξη ήταν προετοιμασμένοι για δυσκολότερα  από τα δοθέντα θέματα.

Ευχόμαστε καλά αποτελέσματα σε όλους τους εξεταζομένους!

Δείτε παρακάτω αναλυτικά τα θέματα του εξεταζόμενου μαθήματος των Αρχαίων: θέματα αρχαίων

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κυριακή 18 Απριλίου 2021, ώρα 17:00