Στατιστικά Στοιχεία τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων
που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 1 343 197
2 83 66
3 112 87
4 198 147
5 187 102
ΣΥΝΟΛΟ 923 599

 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ
  2021
2020 2019
2018 2017
2016 2015
2014 2013
2012 2011
2010 2009

 

Στατιστικά Στοιχεία τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων
που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 1 343 197
2 83 66
3 112 87
4 198 147
5 187 102
ΣΥΝΟΛΟ 923 599

 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ
  2021
2020 2019
2018 2017
2016 2015
2014 2013
2012 2011
2010 2009