ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ένα από τα μυστικά της επιτυχίας των μαθητών μας είναι η βαθειά μελέτη των παλαιών θεμάτων και η μεθοδολογία επίλυσής τους.

2020
2019
2018
2017
2016
2015-2010

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Νεοελληνική Γλώσσα (νέο σύστημα) ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Νεοελληνική Γλώσσα (παλαιό σύστημα) ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
     

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρχαία Ελληνικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ιστορία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Λατινικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι
Μαθηματικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φυσική ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Χημεία (νέο) ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ
Βιολογία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φυσική ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Χημεία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά (νέο) ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (νέο) ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Νεοελληνική Γλώσσα ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρχαία Ελληνικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ιστορία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Λατινικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι
Μαθηματικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φυσική ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Χημεία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ
Βιολογία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φυσική ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Χημεία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Νεοελληνική Γλώσσα ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι

Μαθηματικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φυσική ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Χημεία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ιστορία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Λατινικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ
Βιολογία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φυσική ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Χημεία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μαθηματικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 
 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Νεοελληνική Γλώσσα ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι
Μαθηματικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φυσική ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Χημεία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Αρχαία Ελληνικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ιστορία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Λατινικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ
Βιολογία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φυσική ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Χημεία ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθηματικά ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 

 

Επεξεργασία

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

 
Νεοελληνική Γλώσσα 2016
Επεξεργασία

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 
Αρχαία Ελληνικά 2016
Ιστορία 2016
Λατινικά 2016
Επεξεργασία

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Ι

 
Μαθηματικά 2016
Φυσική 2016
Χημεία 2016
Επεξεργασία

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΙ

 
Βιολογία 2016
Φυσική 2016
Χημεία 2016
Επεξεργασία

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 
Μαθηματικά 2016
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2016
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον 2016
Επεξεργασία

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

           
Αρχαία Ελληνικά 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Λατινικά 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ιστορία 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Νεοελληνική Γλώσσα (Γεν. Παιδείας) 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Επεξεργασία

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

           
Μαθηματικά 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Φυσική 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Χημεία 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Βιολογία 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Νεοελληνική Γλώσσα (Γεν. Παιδείας) 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Επεξεργασία

ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

           
Αγγλικά 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Γαλλικά 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Γερμανικά 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ιταλικά 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Αρμονία 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Γραμμικό Σχέδιο 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Ελεύθερο Σχέδιο 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων 2015 2014 2013 2012 2011 2010