ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί να σπουδάσω στην Ελλάδα;

Η επιστροφή στην Ελλάδα για πανεπιστημιακές σπουδές είναι μια απόφαση που συνδυάζει σημαντικά οφέλη:

Όλα τα Πανεπιστήμια της Ελλάδας είναι αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ ορισμένα από αυτά συμπεριλαμβάνονται στα καλύτερα της Ευρώπης.

Ειδικά για τους Έλληνες ομογενείς όλων των κατηγοριών, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός, ότι η εισαγωγή τους στα κορυφαία Ελληνικά πανεπιστήμια είναι ένας απόλυτα εφικτός στόχος, με βασική προϋπόθεση την σωστή υποστήριξη και τον κατάλληλο προγραμματισμό.

Σπουδάζοντας στην Ελλάδα οι ομογενείς έχουν την ευκαιρία να «επιστρέψουν» στις ρίζες τους και να ζήσουν για μια σημαντική περίοδο της ζωής τους στη χώρα τους, συνδυάζοντας ταυτόχρονα την αποκόμιση σημαντικών ακαδημαϊκών εφοδίων, χρήσιμων για όλη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια.

Γιατί να επιλέξω «ΑΝΕΛΙΞΗ»;

Τα φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ» συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία προσφέρουν στον μαθητή το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, για να εισαχθεί στη σχολή της πρώτης του επιλογής. Από την πρώτη επαφή με τον μαθητή και αφού προηγηθεί μια ολιγόλεπτη συνέντευξη για τους στόχους και της φιλοδοξίες του, πραγματοποιείται τεστ αξιολόγησης, το οποίο έχει ως αποκλειστικό σκοπό την ένταξή του σε τμήμα με μαθητές αναλόγου επιπέδου. Κατόπιν οργανώνεται το προσωπικό του εκπαιδευτικό πλάνο και βάσει αυτού ο μαθητής αρχίζει την προετοιμασία του.

Τα εντατικά θερινά προγράμματα διαρκούν για τους αποφοίτους 9 εβδομάδες και τα εβδομαδιαία προγράμματα διδασκαλίας είναι ενισχυμένα σε αριθμό ωρών. Στόχος είναι να καλυφθεί πλήρως η εξεταστέα ύλη και να γίνουν αρκετές επαναλήψεις πριν τις εξετάσεις.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων σε συνεργασία με τους καθηγητές, γίνεται αξιολόγηση της πορείας του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες του. Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο, πραγματοποιούνται επιπλέον ώρες διδασκαλίας και τεστ, με σκοπό την κάλυψη των όποιων αδυναμιών.