ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Προγράμματα Σπουδών του Φροντιστηριακού Οργανισμού «ΑΝΕΛΙΞΗ»  αποσκοπούν αφενός μεν στην αποτελεσματική αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης αφετέρου δε στην κάλυψη των ενδεχομένων ακαδημαϊκών κενών.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(1ο Επιστημονικό Πεδίο-Ανθρωπιστικές Επιστήμες)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(2ο Επιστημονικό Πεδίο για Πολυτεχνεία)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1,2
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(4ο Επιστημονικό Πεδίο για Οικονομικές Πληροφορικής )
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΑΟΘ 3
ΑΕΠΠ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1,2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(3ο Επιστημονικό Πεδίο για Ιατρικές Σχολές)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 3, 4, 5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

 

 Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατηγορίες Ομογενών 1&2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 3

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
Κατηγορίες: 3,4,5

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

 

 Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατηγορίες Ομογενών 1&2

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2

 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Προγράμματα Σπουδών του Φροντιστηριακού Οργανισμού «ΑΝΕΛΙΞΗ»  αποσκοπούν αφενός μεν στην αποτελεσματική αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης αφετέρου δε στην κάλυψη των ενδεχομένων ακαδημαϊκών κενών.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(1ο Επιστημονικό Πεδίο-Ανθρωπιστικές Επιστήμες)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(2ο Επιστημονικό Πεδίο για Πολυτεχνεία)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1,2
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(4ο Επιστημονικό Πεδίο για Οικονομικές Πληροφορικής )
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΑΟΘ 3
ΑΕΠΠ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1,2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(3ο Επιστημονικό Πεδίο για Ιατρικές Σχολές)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 3, 4, 5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

 

 Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατηγορίες Ομογενών 1&2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 3

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
Κατηγορίες: 3,4,5

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

 

 Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατηγορίες Ομογενών 1&2

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2

 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2