ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Προγράμματα Σπουδών του Φροντιστηριακού Οργανισμού «ΑΝΕΛΙΞΗ»  αποσκοπούν αφενός μεν στην αποτελεσματική αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης αφετέρου δε στην κάλυψη των ενδεχομένων ακαδημαϊκών κενών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Προγράμματα Σπουδών του Φροντιστηριακού Οργανισμού «ΑΝΕΛΙΞΗ»  αποσκοπούν αφενός μεν στην αποτελεσματική αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης αφετέρου δε στην κάλυψη των ενδεχομένων ακαδημαϊκών κενών.

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(1ο Επιστημονικό Πεδίο-Ανθρωπιστικές Επιστήμες)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(2ο Επιστημονικό Πεδίο για Πολυτεχνεία)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1,2
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(4ο Επιστημονικό Πεδίο για Οικονομικές Πληροφορικής )
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΑΟΘ 3
ΑΕΠΠ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1,2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(3ο Επιστημονικό Πεδίο για Ιατρικές Σχολές)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 3, 4, 5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

 

 Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατηγορίες Ομογενών 1&2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 3

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
Κατηγορίες: 3,4,5

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

 

 Α ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
Κατηγορίες Ομογενών 1&2

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2

 

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2