ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

«Το μεγάλο μυστικό…της επιτυχίας». Με την θερινή προετοιμασία οι μαθητές έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στις εξετάσεις!

Θερινή Προετοιμασία στα Φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Για τους μαθητές που τελειώνουν την Γ΄Λυκείου (Όλες οι Κατηγορίες):

  • Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020
  • Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020
  • Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Ειδικά ταχύρρυθμα τμήματα τον Αύγουστο

  • Τετάρτη τέλος Ιουλίου 2020 έως την έναρξη των εξετάσεων

 

Τα φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία προσφέρουν στο μαθητή το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, για να εισαχθεί στη σχολή της πρώτης του επιλογής. Από την πρώτη επαφή με το μαθητή και αφού προηγηθεί συνέντευξη για τους στόχους και τις φιλοδοξίες του, πραγματοποιείται τεστ αξιολόγησης, το οποίο έχει αποκλειστικό σκοπό την ένταξή του σε τμήμα με μαθητές ίδιας δυναμικής. Κατόπιν, οργανώνεται το προσωπικό του εκπαιδευτικό πλάνο και βάσει αυτού ο μαθητής αρχίζει την προετοιμασία του.Τα θερινά προγράμματα προετοιμασίας είναι εντατικά και διαρκούν έως την έναρξη των εξετάσεων. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας είναι ενισχυμένο σε αριθμό ωρών. Στόχος είναι να καλυφθεί πλήρως η εξεταστέα ύλη και να γίνουν αρκετές επαναλήψεις πριν από τις εξετάσεις.

Μαθήματα Θερινής Προετοιμασίας 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(1ο Επιστημονικό Πεδίο-Ανθρωπιστικές Επιστήμες)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7
ΙΣΤΟΡΙΑ 5
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(2ο Επιστημονικό Πεδίο για Πολυτεχνεία)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1,2
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(4ο Επιστημονικό Πεδίο για Οικονομικές Πληροφορικής )
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΑΟΘ 6
ΑΕΠΠ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1,2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(3ο Επιστημονικό Πεδίο για Ιατρικές Σχολές)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 3, 4, 5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 10
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

Στα φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ» λειτουργούν τη θερινή περίοδο ειδικά τμήματα προετοιμασίας απο Α΄προς Β΄ και από Β΄προς Γ΄ Λυκείου. Οι βασικοί στόχοι της θερινής προετοιμασίας είναι:

• Η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου.
• Η κάλυψη μεγάλου μέρους της εξεταστέας ύλης.
• Η οργάνωση της μελέτης ,ώστε να γίνει πιο αποδοτική.
• Αλλά κυρίως δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να καλύψουν κενά και αδυναμίες που ενδεχομένως έχουν, σε κάθε μάθημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Κατηγορίες 1 και 2
Α ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ προς Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 4
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Κατηγορίες 1 και 2
Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ προς Γ ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
Α.Ε.Π.Π 4
Α.Ο.Θ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

Κατηγορίες: 3,4,5

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 9
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

«Το μεγάλο μυστικό…της επιτυχίας». Με την θερινή προετοιμασία οι μαθητές έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στις εξετάσεις!

Θερινή Προετοιμασία στα Φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Για τους μαθητές που τελειώνουν την Γ΄Λυκείου (Όλες οι Κατηγορίες):

  • Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020
  • Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020
  • Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

Ειδικά ταχύρρυθμα τμήματα τον Αύγουστο

  • Τετάρτη τέλος Ιουλίου 2020 έως την έναρξη των εξετάσεων

 

Τα φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία προσφέρουν στο μαθητή το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, για να εισαχθεί στη σχολή της πρώτης του επιλογής. Από την πρώτη επαφή με το μαθητή και αφού προηγηθεί συνέντευξη για τους στόχους και τις φιλοδοξίες του, πραγματοποιείται τεστ αξιολόγησης, το οποίο έχει αποκλειστικό σκοπό την ένταξή του σε τμήμα με μαθητές ίδιας δυναμικής. Κατόπιν, οργανώνεται το προσωπικό του εκπαιδευτικό πλάνο και βάσει αυτού ο μαθητής αρχίζει την προετοιμασία του.Τα θερινά προγράμματα προετοιμασίας είναι εντατικά και διαρκούν έως την έναρξη των εξετάσεων. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας είναι ενισχυμένο σε αριθμό ωρών. Στόχος είναι να καλυφθεί πλήρως η εξεταστέα ύλη και να γίνουν αρκετές επαναλήψεις πριν από τις εξετάσεις.

Μαθήματα Θερινής Προετοιμασίας 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(1ο Επιστημονικό Πεδίο-Ανθρωπιστικές Επιστήμες)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7
ΙΣΤΟΡΙΑ 5
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(2ο Επιστημονικό Πεδίο για Πολυτεχνεία)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1,2
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(4ο Επιστημονικό Πεδίο για Οικονομικές Πληροφορικής )
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΑΟΘ 6
ΑΕΠΠ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1,2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(3ο Επιστημονικό Πεδίο για Ιατρικές Σχολές)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 3, 4, 5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 10
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

Στα φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ» λειτουργούν τη θερινή περίοδο ειδικά τμήματα προετοιμασίας απο Α΄προς Β΄ και από Β΄προς Γ΄ Λυκείου. Οι βασικοί στόχοι της θερινής προετοιμασίας είναι:

• Η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου.
• Η κάλυψη μεγάλου μέρους της εξεταστέας ύλης.
• Η οργάνωση της μελέτης ,ώστε να γίνει πιο αποδοτική.
• Αλλά κυρίως δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να καλύψουν κενά και αδυναμίες που ενδεχομένως έχουν, σε κάθε μάθημα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Κατηγορίες 1 και 2
Α ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ προς Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 4
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ
Κατηγορίες 1 και 2
Β ΄ΛΥΚΕΙΟΥ προς Γ ΄ΛΥΚΕΙΟΥ

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
Α.Ε.Π.Π 4
Α.Ο.Θ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

 

Κατηγορίες: 3,4,5

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 9
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3