ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Για τους μαθητές που τελειώνουν την Γ΄Λυκείου (Όλες οι Κατηγορίες):

  • Παρασκευή 19 Ιουνίου 2019
  • Τετάρτη 24 Ιουνίου 2019
  • Τετάρτη 1 Ιουλίου 2019

Ειδικά ταχύρυθμα τμήματα τον Αύγουστο

  • Τετάρτη τέλος Ιουλίου 2019 έως την έναρξη των εξετάσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(1ο Επιστημονικό Πεδίο-Ανθρωπιστικές Επιστήμες)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 7
ΙΣΤΟΡΙΑ 5
Μαθ. Κατεύθυνσης 6
*5ο Μάθημα επιλογής Βιολογία Γεν. 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(2ο Επιστημονικό Πεδίο για Πολυτεχνεία)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(3ο Επιστημονικό Πεδίο για Ιατρικές Σχολές)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(5ο Επιστημονικό Πεδίο για Οικονομικές-Πληροφορικής)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΑΟΘ 6
ΑΕΠΠ 6
*5ο Μάθημα επιλογής Βιολογία Γεν. 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 3, 4, 5

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 9
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3