ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Α΄ – Β΄ & Β’ – Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Για τους μαθητές που διαθέτουν ξεκάθαρους στόχους και επιθυμούν την επίτευξη του «άριστα» λειτουργούν την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου ειδικά τμήματα προετοιμασίας από Α΄ προς Β΄ και από Β΄ προς Γ΄ Λυκείου.

Σε αυτά οι υποψήφιοι μπορούν να καλύψουν κενά που ενδεχόμενως έχουν και μέσα από ένα ευέλικτο πρόγραμμα να εξοικειωθούν σταδιακά με τις ειδικές απαιτήσεις των πανελληνίων εξετάσεων.

Πρόκειται για μία διαδικασία που στοχεύει στην κάλυψη μεγάλου μέρους της ύλης και υποστηρίζεται με διαγωνίσματα προσομοίωσης, βασισμένα στο ύφος του εξεταστικού συστήματος.

Κατά τη χειμερινή περίοδο υπάρχει συνεχής επικοινωνία με τους συγκεκριμένους μαθητές είτε μέσω αλληλογραφίας είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η επικοινωνία αυτή στοχεύει στην αξιολόγηση της εμπέδωσης των κεκτημένων γνώσεων με συνεχείς πρακτικές δοκιμασίες, στις οποίες οι μαθητές καλούνται να ανταποκριθούν με επιτυχία.

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Για τους μαθητές που τελειώνουν την Β΄Λυκείου:

  • Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019
  • Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
  • Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019

Ειδικά ταχύρυθμα τμήματα τον Αύγουστο

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 6
ΙΣΤΟΡΙΑ 4
Μάθημα Κατ. 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΕΠΠ 4
ΑΟΘ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3