ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

Στα φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ» ο μαθητής βρίσκει σημαντική επιπρόσθετη στήριξη, η οποία συντελεί στη βελτιστοποίηση των επιδόσεων του και στην ψυχολογική του τόνωση.

Στρατιωτικές σχολές

Οι στρατιωτικές σχολές και οι σχολές των σωμάτων ασφαλείας έχουν υψηλή ζήτηση από τους Έλληνες του εξωτερικού. Στα φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ» προσφέρουμε ειδικευμένη υποστήριξη στα ψυχοτεχνικά τεστ, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο ολοκληρωτικά και αποτελεσματικά τους υποψηφίους μαθητές.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού είναι μια πολύ σημαντική διαδικασία, η οποία χρειάζεται προσοχή και έξυπνες επιλογές. Με τη βοήθεια των φροντιστηρίων «ΑΝΕΛΙΞΗ» ο μαθητής ενημερώνεται αναλυτικά για τις σχολές του μηχανογραφικού δελτίου καθώς και για τον αποτελεσματικότερο τρόπο συμπλήρωσης του.

Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες

Τα φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ» οργανώνουν επιμορφωτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες που έχουν ως σκοπό να υποστηρίξουν ψυχολογικά το μαθητή στη δύσκολη περίοδο της προετοιμασίας. Με το τέλος των εξετάσεων διοργανώνεται μεγάλο αποχαιρετιστήριο πάρτυ για την επιβράβευση της προσπάθειας των μαθητών.