Ψηφίστηκε ο Νέος Νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (19-12-20)

Ψηφίστηκε ο Νέος Νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (19-12-20)

Ψηφίστηκε στη Βουλή και στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο Νέος Νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Ο νόμος αποτελείται συνολικά από 171 άρθρα και αφορά, εκτός από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και άλλα θέματα εκπαίδευσης.

Τα πρώτα 99 άρθρα του νέου νόμου αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και συναφή θέματα: τα πρώτα 90 και τα άρθρα 105, 108-110, 117, 132, 135, 156 και 164. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν σε άλλα θέματα εκπαίδευσης.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα 13 άρθρα αφορούν σε εκπαιδευτικά θέματα Γενικής Δευτεροβάθμιας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα άρθρα αυτά είναι τα εξής:

Άρθρο 102: Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1566/1985

Άρθρο 103: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων

Άρθρο 104: Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολεγίων – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3696/2008

Άρθρο 111: Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017

Άρθρο 124: Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Άρθρο 125: Πρόγραμμα σπουδών ξένων σχολείων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009

Άρθρο 126: Υπολογισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής στον Γενικό Μέσο Όρο για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου – Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του ν. 4610/2019

Άρθρο 129: Ζητήματα διατμηματικών ή διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) – Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4485/2017

Άρθρο 133: Βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993

Άρθρο 152: Περιπτώσεις μετεγγραφών φοιτητών που υπάγονται στην Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 – Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4386/201

Άρθρο 157: Ρυθμίσεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)

Άρθρο 163: Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70)

Άρθρο 168: Ζητήματα συμβάσεων φοιτητών που συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

Δείτε το νέο νόμο: ΕΔΩ

Ψηφίστηκε στη Βουλή και στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ο Νέος Νόμος για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση.

Ο νόμος αποτελείται συνολικά από 171 άρθρα και αφορά, εκτός από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και άλλα θέματα εκπαίδευσης.

Τα πρώτα 99 άρθρα του νέου νόμου αφορούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και συναφή θέματα: τα πρώτα 90 και τα άρθρα 105, 108-110, 117, 132, 135, 156 και 164. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα άρθρα αφορούν σε άλλα θέματα εκπαίδευσης.

Ανάμεσα στα υπόλοιπα 13 άρθρα αφορούν σε εκπαιδευτικά θέματα Γενικής Δευτεροβάθμιας και της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα άρθρα αυτά είναι τα εξής:

Άρθρο 102: Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων – Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1566/1985

Άρθρο 103: Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων

Άρθρο 104: Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολεγίων – Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3696/2008

Άρθρο 111: Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017

Άρθρο 124: Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών

Άρθρο 125: Πρόγραμμα σπουδών ξένων σχολείων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009

Άρθρο 126: Υπολογισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής στον Γενικό Μέσο Όρο για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου – Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του ν. 4610/2019

Άρθρο 129: Ζητήματα διατμηματικών ή διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) – Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4485/2017

Άρθρο 133: Βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993

Άρθρο 152: Περιπτώσεις μετεγγραφών φοιτητών που υπάγονται στην Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4692/2020 – Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4386/201

Άρθρο 157: Ρυθμίσεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)

Άρθρο 163: Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4610/2019 (Α ́ 70)

Άρθρο 168: Ζητήματα συμβάσεων φοιτητών που συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης