Η ΑΝΕΛΙΞΗ στο Ζωγράφειον της Κωνσταντινούπολης

Επίσκεψη στο Ζωγράφειον της Κωνσταντινούπολης και συνάντηση με τον διευθυντή κο Δερμιτζόγλου.