ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Προγράμματα Σπουδών του Φροντιστηριακού Οργανισμού «ΑΝΕΛΙΞΗ»  αποσκοπούν αφενός μεν στην αποτελεσματική αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης αφετέρου δε στην κάλυψη των ενδεχομένων ακαδημαϊκών κενών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Προγράμματα Σπουδών του Φροντιστηριακού Οργανισμού «ΑΝΕΛΙΞΗ»  αποσκοπούν αφενός μεν στην αποτελεσματική αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης αφετέρου δε στην κάλυψη των ενδεχομένων ακαδημαϊκών κενών.

Χειμερινή Προετοιμασία στα Φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Γιατί είναι η επιλογή της επιτυχίας;

 •  Διαθέτουμε εμπειρία 20 ετών.
 • Ξεχωρίζουμε για τους έμπειρους καθηγητές μας.
 •  Επιδιώκουμε ουσιαστική και συνεχή επικοινωνία με τους γονείς.
 • Εξατομικεύουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα κάθε μαθητή.
 • Προσφέρουμε διδακτικό υλικό υψηλού επιστημονικού επιπέδου.
 • Παρακολουθούμε ενδελεχώς τις αλλαγές στην Παιδεία.
 • Ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Πραγματοποιούμε δια ζώσης ή διαδικτυακά μαθήματα για κάθε τάξη εξίσου ποιοτικά.

 

 • Το 91% των Υποψηφίων μας εισάγεται στα ΑΕΙ.
 • Το 62% επιτυγχάνει στην Σχολή της 1ης του επιλογής
 • Το 76% γράφει πάνω από 15.200 μόρια
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Γ’ Λυκείου

Η λογική στη διάρθρωση του προγράμματος των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ για τη Γ’ Λυκείου είναι να μην αρκούμαστε απλώς στην εισαγωγή των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά να επιτυγχάνουμε την εισαγωγή τους στις σχολές, που πραγματικά επιθυμούν.

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2/3
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με Βιολογία)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2/3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με Μαθηματικά)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2/3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2/3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
Α.Ε.Π.Π 3
Α.Ο.Θ 3

Β’ Λυκείου

Στην Β’ Λυκείου ο μαθητής μπαίνει ουσιαστικά πλέον στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ στη Β’ Λυκείου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της απαραίτητης νοοτροπίας και ικανότητας, ώστε να είναι ουσιαστικά έτοιμος για τη Γ’ Λυκείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

 

 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 3

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ Βιολογία 1
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1
ΑΕΠΠ 1
ΑΟΘ 1

 

 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 1

A’ Λυκείου

Η Α’ Λυκείου είναι η τάξη προσανατολισμού για τον μαθητή, καθώς καλείται μέσα από ένα σύνολο γενικής παιδείας να διαπιστώσει τις δυνατότητες του και να οδηγηθεί στη σωστή επιλογή κατεύθυνσης.

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1

Η ενισχυτική διδασκαλία των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ προς τους μαθητές του γυμνασίου δεν αποβλέπει στην απλή διεκπεραίωση των μαθημάτων. Μέσω της διδασκαλίας που παρέχουμε, επιθυμούμε να βοηθήσουμε τον μαθητή να κατανοήσει την ύλη, να αποκτήσει γερές βάσεις για το λύκειο και να ενισχύσει την ικανότητα και την αυτοπεποίθησή του για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του.

 

Ά Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

 

΄Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

 

΄Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

 

Έκπτωση στα δίδακτρα για ειδικές κατηγορίες μαθητών

Στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού, προσφέρουμε σημαντικές εκπτώσεις στα δίδακτρα  σε παιδιά ανέργων γονέων (με κάρτα ανεργίας), πολύτεκνων και ειδικών κατηγοριών.

Επικοινωνήστε με τις γραμματείες των Φροντιστηρίων μας, για περισσότερες πληροφορίες 

Χειμερινή Προετοιμασία στα Φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ»

Γιατί είναι η επιλογή της επιτυχίας;

 •  Διαθέτουμε εμπειρία 20 ετών.
 • Ξεχωρίζουμε για τους έμπειρους καθηγητές μας.
 •  Επιδιώκουμε ουσιαστική και συνεχή επικοινωνία με τους γονείς.
 • Εξατομικεύουμε τις ανάγκες και τα προβλήματα κάθε μαθητή.
 • Προσφέρουμε διδακτικό υλικό υψηλού επιστημονικού επιπέδου.
 • Παρακολουθούμε ενδελεχώς τις αλλαγές στην Παιδεία.
 • Ακολουθούμε τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους διδασκαλίας.
 • Πραγματοποιούμε δια ζώσης ή διαδικτυακά μαθήματα για κάθε τάξη εξίσου ποιοτικά.

 

 • Το 91% των Υποψηφίων μας εισάγεται στα ΑΕΙ.
 • Το 62% επιτυγχάνει στην Σχολή της 1ης του επιλογής
 • Το 76% γράφει πάνω από 15.200 μόρια
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
Α ΛΥΚΕΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Γ’ Λυκείου

Η λογική στη διάρθρωση του προγράμματος των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ για τη Γ’ Λυκείου είναι να μην αρκούμαστε απλώς στην εισαγωγή των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά να επιτυγχάνουμε την εισαγωγή τους στις σχολές, που πραγματικά επιθυμούν.

 

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2/3
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με Βιολογία)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2/3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4

 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (με Μαθηματικά)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2/3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4

 

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2/3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
Α.Ε.Π.Π 3
Α.Ο.Θ 3

Β’ Λυκείου

Στην Β’ Λυκείου ο μαθητής μπαίνει ουσιαστικά πλέον στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ στη Β’ Λυκείου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της απαραίτητης νοοτροπίας και ικανότητας, ώστε να είναι ουσιαστικά έτοιμος για τη Γ’ Λυκείου.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2

 

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

 

 
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 3

 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ/ Βιολογία 1
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΧΗΜΕΙΑ 1

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1
ΑΕΠΠ 1
ΑΟΘ 1

 

 ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1
ΙΣΤΟΡΙΑ 1

A’ Λυκείου

Η Α’ Λυκείου είναι η τάξη προσανατολισμού για τον μαθητή, καθώς καλείται μέσα από ένα σύνολο γενικής παιδείας να διαπιστώσει τις δυνατότητες του και να οδηγηθεί στη σωστή επιλογή κατεύθυνσης.

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1

Η ενισχυτική διδασκαλία των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ προς τους μαθητές του γυμνασίου δεν αποβλέπει στην απλή διεκπεραίωση των μαθημάτων. Μέσω της διδασκαλίας που παρέχουμε, επιθυμούμε να βοηθήσουμε τον μαθητή να κατανοήσει την ύλη, να αποκτήσει γερές βάσεις για το λύκειο και να ενισχύσει την ικανότητα και την αυτοπεποίθησή του για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του.

 

Ά Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

 

΄Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

 

΄Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ 2

 

Έκπτωση στα δίδακτρα για ειδικές κατηγορίες μαθητών

Στο πλαίσιο της πολιτικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Εκπαιδευτικού μας Οργανισμού, προσφέρουμε σημαντικές εκπτώσεις στα δίδακτρα  σε παιδιά ανέργων γονέων (με κάρτα ανεργίας), πολύτεκνων και ειδικών κατηγοριών.

Επικοινωνήστε με τις γραμματείες των Φροντιστηρίων μας, για περισσότερες πληροφορίες.