ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 2019

Β' Λυκείου

Στην Β' Λυκείου ο μαθητής μπαίνει ουσιαστικά πλέον στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ στη Β' Λυκείου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της απαραίτητης νοοτροπίας και ικανότητας, ώστε να είναι ουσιαστικά έτοιμος για τη Γ' Λυκείου.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 2
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 2

ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 3
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 2

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚ. & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
Α.ΕΠ.Π. 2
Α.Ο.Θ. 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  Ο.Ε.Φ.Ε.

Γ' Λυκείου

Η λογική στη διάρθρωση του προγράμματος των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ για τη Γ' Λυκείου είναι να μην αρκούμαστε απλώς στην εισαγωγή των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά να επιτυγχάνουμε την εισαγωγή τους στις σχολές, που πραγματικά επιθυμούν.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ 3

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΧΗΜΕΙΑ 3

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ. 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
Α.Ε.Π.Π. 3
Α.Ο.Θ. 3

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  Ο.Ε.Φ.Ε.