ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η απόσταση δεν εμποδίζει τη μάθηση!

Έχουμε τα μέσα και τη γνώση ώστε να οργανώνουμε διαδικτυακά μαθήματα για τους μαθητές από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο!

Η απόσταση δεν εμποδίζει τη μάθηση για τον Φροντιστηριακό Οργανισμό «ΑΝΕΛΙΞΗ» και  για όσους μαθητές κατοικούν μακρυά απο την  Αθήνα.

Η μεθοδολογία, η ύλη και η εκπαιδευτική εμπειρία δεν υπολείπεται σε τίποτα σε σχέση με τα δια ζώσης μαθήματα και αποτελούν πραγματικά ιδανική λύση για τους μαθητές που ζουν στην περιφέρεια ή στο εξωτερικό.

  Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Διδασκαλία προσαρμοσμένη στη λογική της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Οnline διαγωνίσματα
  • Πλούσιο διδακτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή
  • Παρακολούθηση της προόδου του μαθητή

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι πλέον ένα από τα δυνατά μας πλεονεκτήματα διότι:

  • Εξασφαλίζουμε την ίδια ποιότητα εκπαίδευσης με πιο χαμηλά δίδακτρα
  • Γνωρίζουμε άριστα τις ανασφάλειες των μαθητών που ζουν μακριά από την Αθήνα αλλά και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ομογενών μαθητών μας
  • Εξασφαλίζουμε την προσωποποιημένη μάθηση
  • Φροντίζουμε για την ευελιξία των ωραρίων
  • Παρακολουθούμε την πρόοδο των μαθητών το ίδιο αποτελεσματικά

Ήδη ένας μεγάλος αριθμός επιτυχόντων μας σε κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα, προετοιμάστηκε εξ’ ολοκλήρου μέσω διαδικτυακών μαθημάτων και δηλώνει ότι η απόσταση δεν τον εμπόδισε να προετοιμαστεί άρτια για τις πανελλήνιες εξετάσεις αλλά και να αναπτύξει επικοινωνία και επαφή με τους διδάσκοντες του.

Πληροφορίες στη γραμματεία διαδικτυακών μαθημάτων.
Τηλ.: 210-3825660.