ΜΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαθέτουμε προγράμματα σπουδών για μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου και αποφοίτων Λυκείου. Η απόλυτα εναρμονισμένη εκπαίδευση για το Νέο Λύκειο και οι επιτυχόντες των προηγούμενων χρόνων επιβεβαιώνουν το υψηλό επίπεδο του φροντιστηριακού οργανισμού ΑΝΕΛΙΞΗ.

Στη σελίδα μας μπορείτε να βρείτε επιπλέον βοηθητικό υλικό όπως: Οδηγός Σπουδών Γενικού Λυκείου, τις Βάσεις ΑΕΙ - ΤΕΙ προηγούμενων χρόνων, παλαιά θέματα, πανόραμα ΑΕΙ - ΤΕΙ κ.α.

Διαγωνίσματα

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιούνται τρεις κύκλοι επαναληπτικών διαγωνισμάτων εκτός ωρών διδασκαλίας με θέματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις των εξετάσεων που στόχο έχουν τόσο την επανάληψη όσο και την αντιμετώπιση δυσκολιών στο γνωστικό αντικείμενο
Πρόοδος ύλης: Σωστή προετοιμασία σημαίνει οργάνωση της ύλης κατά τη διάρκεια της χρονιάς και έγκαιρη ολοκλήρωση, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα ουσιαστικής επανάληψης. Τα φροντιστήριά μας με μεθοδικότητα και προγραμματισμό ανταποκρίνονται στις παραπάνω απαιτήσεις και εξασφαλίζουν στους μαθητές τους ολοκληρωμένη και ουσιαστική προετοιμασία για τις εξετάσεις !!

Ενημέρωση γονέων και κηδεμόνων

Βασικός παράγοντας για την πρόοδο του μαθητή είναι και η ουσιαστική συνεργασία του φροντιστηρίου με τους γονείς. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας τα φροντιστήριά μας οργανώνουν ενημερώσεις γονέων κατά τη διάρκεια της χρονιάς για να παρουσιαστεί συνολικά το επίπεδο επίδοσης των μαθητών και να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που μπορεί να παρουσιαστούν στην πρόοδο του μαθητή.