Ανέλιξη | Έλληνες του Εξωτερικού ⇝ ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Στατιστικά Στοιχεία τέκνων Ελλήνων του Εξωτερικού, τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων
που υπηρετούν στο εξωτερικό και Ελλήνων αποφοίτων ξένων λυκείων του εξωτερικού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ
 1 312 203
2 80 67
3 121 108
4 254 212
5 150 128
ΣΥΝΟΛΟ 917 718

 

 

 

ΒΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΩΝ
  2023
2022 2021
2020 2019
2018 2017
2016 2015
2014 2013
2012 2011
2010 2009