Ανέλιξη | Έλληνες του Εξωτερικού ⇝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τα Προγράμματα Σπουδών του Φροντιστηριακού Οργανισμού «ΑΝΕΛΙΞΗ» αποσκοπούν αφενός μεν στην αποτελεσματική αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης αφετέρου δε στην κάλυψη των ενδεχομένων ακαδημαϊκών κενών.

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ:  1, 2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (1ο Επιστημονικό Πεδίο-Ανθρωπιστικές Επιστήμες)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 4
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 4
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (2ο Επιστημονικό Πεδίο για Πολυτεχνεία)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ:  (3ο Επιστημονικό Πεδίο για Ιατρικές Σχολές)
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 4
 ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: (4ο Επιστημονικό Πεδίο για Οικονομικές Πληροφορικής )
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΑΟΘ 4
ΑΕΠΠ 4
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ:  3, 4, 5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3

 

Β ΛΥΚΕΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ:  1, 2
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ:  3, 4, 5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2

 

Α ΛΥΚΕΙΟΥ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ:  1, 2
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΝΕΟΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ:  3, 4, 5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 2