Ανέλιξη | Έλληνες του Εξωτερικού ⇝ ΘΕΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

«Το μεγάλο μυστικό…της επιτυχίας». Με τη θερινή προετοιμασία οι μαθητές έχουν συγκριτικό πλεονέκτημα στις εξετάσεις!

 

Θερινή Προετοιμασία στα Φροντιστήρια «ΑΝΕΛΙΞΗ»

 

Για τους μαθητές που τελειώνουν την Γ΄Λυκείου (Όλες οι Κατηγορίες):

  • Τετάρτη 21 Ιουνίου 2023
  • Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023
  • Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023

 

Ειδικά ταχύρρυθμα τμήματα τον Αύγουστο

  • Τέλος Ιουλίου 2023 έως την έναρξη των εξετάσεων

 

Τα φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία προσφέρουν στο μαθητή το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, για να εισαχθεί στη σχολή της πρώτης του επιλογής. Από την πρώτη επαφή με το μαθητή και αφού προηγηθεί συνέντευξη για τους στόχους και τις φιλοδοξίες του, πραγματοποιείται τεστ αξιολόγησης, το οποίο έχει αποκλειστικό σκοπό την ένταξή του σε τμήμα με μαθητές ίδιας δυναμικής. Κατόπιν, οργανώνεται το προσωπικό του εκπαιδευτικό πλάνο και βάσει αυτού ο μαθητής αρχίζει την προετοιμασία του.Τα θερινά προγράμματα προετοιμασίας είναι εντατικά και διαρκούν έως την έναρξη των εξετάσεων. Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας είναι ενισχυμένο σε αριθμό ωρών. Στόχος είναι να καλυφθεί πλήρως η εξεταστέα ύλη και να γίνουν αρκετές επαναλήψεις πριν από τις εξετάσεις.

 

Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 & 2
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΝΕΟΕΛ.ΓΛ&ΛΟΓ 3
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 15
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤ. 3
ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤ. 2
ΧΗΜΕΙΑ 2
ΝΕΟΕΛ.ΓΛ&ΛΟΓ 3
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 15
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3,4,5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 9
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
ΣΥΝΟΛΟ 12

 

 

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 & 2
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 3
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 18
 ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛ/ΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 3
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 19
 ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 5
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 4
ΝΕΟΕΛ.ΓΛ&ΛΟΓ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 19
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΑΟΘ 4
Α.Ε.Π.Π 3
ΝΕΟΕΛ.ΓΛ&ΛΟΓ 3
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 18
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3,4,5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 9
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 12

 

 

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 & 2
 ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 6
ΝΕΟΕΛ.ΓΛ&ΛΟΓ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 25
 ΘΕΤΙΚΗ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 25
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΑΟΘ 6
ΑΕΠΠ 6
ΝΕΟΕΛ.ΓΛ&ΛΟΓ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 25
 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΡΧΑΙΑ 7
ΙΣΤΟΡΙΑ 6
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 5
ΝΕΟΕΛ.ΓΛ&ΛΟΓ 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3,4,5
ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 10
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3
   
ΣΥΝΟΛΟ 13