Ανέλιξη | Μέση Εκπαίδευση ⇝ Λύκειο ⇝ ΓΙΑΤΙ ΑΝΕΛΙΞΗ

Ο φροντιστηριακός Όμιλος  «ΑΝΕΛΙΞΗ» συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία 20 και πλέον ετών, προσφέρει στον μαθητή το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης, για να εισαχθεί στη σχολή της πρώτης του επιλογής.

Στόχος είναι να καλυφθεί πλήρως η εξεταστέα ύλη και να γίνουν αρκετές επαναλήψεις πριν τις εξετάσεις. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων σε συνεργασία με τους καθηγητές, γίνεται αξιολόγηση της πορείας του κάθε μαθητή και εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες του. Αν κριθεί ότι είναι απαραίτητο, πραγματοποιούνται επιπλέον ώρες διδασκαλίας και τεστ, με σκοπό την κάλυψη των όποιων αδυναμιών.


ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

Ο Φροντιστηριακός Όμιλος «ΑΝΕΛΙΞΗ» αποτελεί ισχυρή δύναμη στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης. Κάθε χρόνο οι επιτυχίες μας επιβεβαιώνουν ότι αγωνιζόμαστε με προσήλωση στην επίτευξη των στόχων του μαθητή.

  • Εμπνέουμε τους μαθητές μας!
  • Τους καθοδηγούμε με την πολύχρονη εμπειρία μας και την οργανωμένη εκπαιδευτική διαδικασία!
  • Τους στηρίζουμε με προσωποποιημένη εκπαίδευση όπου απαιτείται!

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας για να ενημερωθείτε για τα προγράμματά μας.


Κοινωνική προσφορά/Ειδικές τιμές για :

1. πολύτεκνους
2. άνεργους
3. αδέλφια μαθητών μας