Ανέλιξη | Πρόγραμμα Αναδόμησης Αγγλικής Γλώσσας

Διαγωνισμος ΕΣΔΔΑ


Πρόγραμμα Αναδόμησης Αγγλικής Γλώσσας


Τα 7 πρώτα 2ωρα περιλαμβάνουν γενική αναδόμηση της Αγγλικής γλώσσας σε 3 στάδια ώστε να καλυφθούν όλα τα κενά.

Συγκεκριμένα:

1) Γραμματική και συντακτικό – ταχύρρυθμα και στοχευμένα για ενήλικες.

2) Εξειδικευμένα γραμματικά φαινόμενα και εκφράσεις / λεξιλόγιο που λειτουργούν ως γέφυρα για το φρασεολόγιο που θα χρησιμοποιηθεί στις εξετάσεις.

3) Σύνταξη κειμένων σε διάφορες μορφές ώστε αφενός να εμπεδωθεί ό,τι διδάχθηκε στα στάδια 1 και 2,αφετέρου να δοθεί περισσότερη και πιο εξειδικευμένη ύλη η οποία να αγγίζει το επίπεδο που θα συναντήσουν οι υποψήφιοι στο εξεταζόμενο μάθημα των Αγγλικών του 2ου Σταδίου.

Στα 3 τελευταία 2ωρα θα δοθούν στου υποψηφίους κείμενα ΕΣΔΔΑ σε επίπεδο μέσης δυσκολίας ως γέφυρα για το 2ο Στάδιο προετοιμασίας της Αγγλικής γλώσσας το οποίο θα περιλαμβάνει μόνο κείμενα και εργασίες αποκλειστικά για το διαγωνισμό.

Εισηγητής: Παπατριανταφύλλου Ανδρέας

Κόστος: 250 €, πληρωτέο σε 2 δόσεις

Πρόγραμμα: Τμήματα θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο