ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΣΔΔΑ

Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός ΑΝΕΛΙΞΗ στα πλαίσια προώθησης της «δια βίου μάθησης» και με 20ετή εμπειρία σε διαγωνισμούς, διοργανώνει προγράμματα προετοιμασίας για τον ετήσιο τακτικό διαγωνισμό εισαγωγής στην ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ) του ΕΚΔΔΑ.

Συνδυάζοντας γνώση και εμπειρία προσφέρουμε στους υποψήφιους το πλέον ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης για την επιτυχία του. Συνεργαζόμαστε με έμπειρους καθηγητές που διέπονται απο υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση και διαθέτουν ξεκάθαρη γνώση των κανόνων και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των εξετάσεων της ΕΣΔΔΑ. Παράλληλα χάρη στη διδακτική τους εμπειρία και τη μεταδοτικότητα εμπνέουν τους υποψηφίους για την επίτευξη των στόχων τους.

Στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό «ΑΝΕΛΙΞΗ» αξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες και τα ψηφιακά εργαλεία δημιουργώντας ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαδικτυακών μαθημάτων , εξίσου ποιοτικών με τα δια ζώσης μαθήματα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ;
Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης αποτελεί την Σχολή Παραγωγής Ανωτέρων Στελεχών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που είναι ο εθνικός στρατηγικός φορέας ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η επιτυχία στην ΕΣΔΔΑ διασφαλίζει τα παρακάτω:
- Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται σε ετήσια τακτική βάση, πριμοδοτούμενος με 250 μόρια, και είναι ο μόνος διαγωνισμός που δεν σταμάτησε στα χρόνια της οικονομικής κρίσης.
- Οι εισακτέοι προορίζονται για Ανώτατα Στελέχη του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
- Εκπαιδεύονται για 18 μήνες στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. Κατα τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι και αμείβονται ως Δόκιμοι Δημόσιοι Υπάλληλοι.
- Μετά την αποφοίτησή τους τοποθετούνται στις τελικές θέσεις με τη Γ΄βαθμίδα Δημοσίου Υπαλλήλου (σύμφωνα με το νέο μισθολόγιο) και εξελίσσονται ταχύτατα βαθμολογικά και μισθολογικά.

Διαδικασία του Διαγωνισμού
Ο διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης διεξάγεται σε δύο στάδια.

Στο 1ο στάδιο τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι :
- Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
- Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική
- Γνώσεις και Δεξιότητες

Στο 2ο Στάδιο το εξεταζόμενο μάθημα είναι :
- Φάκελος Επίκαιρων Θεμάτων
Τα μαθήματα Οργάνωση και Λειτουργία Κράτος καθώς και το μάθημα Μικροοικονομική - Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική εξετάζονται με γραπτή δοκιμασία με την μορφή δοκιμίου.

Το τρίτο μάθημα του 1ου Σταδίου Γνώσεις και Δεξιότητες εξετάζεται και αυτό με γραπτή δοκιμασία αλλά με την μορφή ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.
Το μάθημα του 2ου Σταδίου Φάκελος Επίκαιρων Θεμάτων εξετάζεται με γραπτή και προφορική εξέταση.
- Περιεχόμενο και διαδικασία εξέτασης
Για πληροφορίες ,προαπαιτούμενα δικαιολογητικά ακολουθείστε το παρακάτω link με προκυρήξεις των τελευταίων 10 ετών.

- https://www.ekdd.gr

- Περιεχόμενο και διαδικασία εξέτασης εδώ

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ «ΑΝΕΛΙΞΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΑΣ ;
- Διαδικτυακά μαθήματα
- Μαγνητοσκόπηση μαθημάτων
- Διαθέτουμε πολύχρονη εμπειρία
- Ξεχωρίζουμε για τους έμπειρους καθηγητές μας
- Εξατομικεύουμε τις ανάγκες των υποψηφίων
- Αξιολογούμε τους υποψηφίους με τα κριτήρια του διαγωνισμού της ΕΣΔΔΑ
- Οργανώνουμε συστηματικά τεστ προσομοίωσης σε συνθήκες εξετάσεων της ΕΣΔΔΑ

ΕΜΠΝΕΟΥΜΕ – ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕ - ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
- Η διδακτική μας προσέγγιση
- Ευέλικτα προγράμματα προετοιμασίας
- Οργάνωση και μεθοδικότητα
- Υψηλή ποιότητα στο διδακτικό υλικό
- Σύγχρονες και αποτελεσματικές μέθοδοι διδασκαλίας
- Επιπλέον βοήθεια όπου κρίνεται απαραίτητο
- Συχνά τεστ προσομοίωσης

Προγράμματα Προετοιμασίας – Δίδακτρα
Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα προετοιμασίας (νέο πρόγραμμα) και τα δίδακτρα για τον εισαγωγικό διαγωνισμό για την ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ( ΕΣΔΔΑ ).

- Πατήστε εδώ για πρόγραμμα προετοιμασίας - δίδακτρα