27ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ – Θέματα και Σχεδιαγράμματα απαντήσεων

27ος Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ – Θέματα και Σχεδιαγράμματα Απαντήσεων

 

Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Οικονομική

Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Κυριακή 18 Απριλίου 2021, ώρα 17:00