Νέες ημερομηνίες εξετάσεων 27ου Διαγωνισμού ΕΣΔΔΑ

Έχοντας υπόψη τις οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 που αφορούν τη διενέργεια των εξετάσεων στην ΕΣΔΔΑ και με αίσθημα ευθύνης, επαναπροσδιορίζονται οι ημερομηνίες διεξαγωγής και το πρόγραμμα εξετάσεων του πρώτου σταδίου του εισαγωγικού διαγωνισμού στις 3, 4, και 5 Ιουλίου ως ακολούθως:

 

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Παρασκευή 3/07/2020: Γνώσεις και Δεξιότητες
Σάββατο 4/07/2020: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
Κυριακή 5/07/2020: Μικρο-οικονομική – Μακρο-οικονομική και Δημόσια Οικονομική

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εξετάσεων.

 

Ορισμός Επιτροπής Ειδικού Διαγωνισμού

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε η Επιτροπή εξετάσεων θα είναι η ίδια και στον 28ο  διαγωνισμό. Ορισμός επιτροπής εισαγωγικού διαγωνισμού ΕΚΔΔΑ 18/4/2019. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.