Το Σύστημα Πρόσβασης για τους Αποφοίτους του Γενικού Λυκείου (σχολ. έτος 2020-21)

 

Το Σύστημα Πρόσβασης για τους Αποφοίτους του Γενικού Λυκείου (σχολ. έτος 2020-21)

 Με τον νόμο 4692/2020 καθορίστηκε και ο τρόπος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θα ισχύσει από την ερχόμενη περίοδο, δηλαδή αφορά στους μαθητές που θα φοιτήσουν στη Γ’ Λυκείου από τον Σεπτέμβριο 2020.

Πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο

Η πρόσβαση σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο γίνεται ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο κάθε μαθητής ως εξής:

  • Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του 1ου Επιστημονικού Πεδίου (Ανθρωπιστικών, Νομικών & Κοινωνικών Επιστημών) και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία και η Κοινωνιολογία.
  • Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας έχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα είτε του 2ου, είτε του 3ου Επιστημονικού Πεδίου, ανάλογα με το ποιο από τα δύο αυτά Επιστημονικά Πεδία έχουν επιλέξει, ως εξής:

    i) Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το 2o Επιστημονικό πεδίο (Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών) εξετάζονται στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Φυσικής, της Χημείας και των Μαθηματικών και

    ii) Οι υποψήφιοι που έχουν επιλέξει το 3o Επιστημονικό Πεδίο (Επιστημών Υγείας & Ζωής) εξετάζονται στα μαθήματα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας, της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας.

  • Οι υποψήφιοι της Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικήςέχουν πρόσβαση στις Σχολές και στα Τμήματα του 4ου Επιστημονικού Πεδίου (Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής) και τα μαθήματα, στα οποία εξετάζονται, είναι η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική και η Οικονομία.

Μόρια Πρόσβασης & Συντελεστές Βαρύτητας

Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2021, ο αριθμός των μορίων των υποψηφίων υπολογίζεται από τους βαθμούς των τεσσάρων πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων του Επιστημονικού Πεδίου του κάθε υπόψηφίου. Το 80% των μορίων πρόσβασης υπολογίζεται από τους βαθμούς των τεσσάρων μαθημάτων , ενώ σε ποσοστό 20% υπολογίζονται τα επιπλέον μόρια των μαθημάτων αυξημένης βαρύτητας. Σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο, δύο από τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα του κάθε Επιστημονικού Πεδίου είναι Αυξημένης Βαρύτητας.

Οι συντελεστές αυξημένης βαρύτητας εισάγονται και πάλι στο σύστημα πρόβασης από τις πανελλαδικές του 2021, σύμφωνα με την αριθμ.Φ.251/112720/Α5/31-8-2020 Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3821 τ.Β΄. Ο Υπολογισμός των μορίων πρόσβασης των υποψηφίων θα γίνεται ως εξής:

Το άθροισμα των γραπτών βαθμών στην εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, πολλαπλασιάζεται επί δύο (2).

Στη συνέχεια, στο γινόμενο αυτό προστίθενται τα γινόμενα των γραπτών βαθμών των δύο μαθημάτων με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας, τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού όπου ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, όπως ορίζονται παρακάτω.

Το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το εκατό (100).

Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου για εισαγωγή στις Σχολές, στα Τμήματα και στις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις τμημάτων που είναι ενταγμένα σε κάθε ένα από τα Επιστημονικά Πεδία θα υπολογίζονται τα μαθήματα και οι συντελεστές βαρύτητας τα οποία προβλέπονται στην Ομάδα Προσανατολισμού που ανήκει ο υποψήφιος για το συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, ως ακολούθως:

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών – 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Aνθρωπιστικές, Nομικές & Kοινωνικές επιστήμες:

• Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
• Ιστορία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας:

-2ο Επιστημονικό Πεδίο: Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες:

• Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
• Φυσική Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

– 3ο Επιστημονικό Πεδίο Επιστήμες Υγείας και Ζωής:
• Βιολογία Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
• Χημεία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής – 4ο Επιστημονικό Πεδίο: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής:

• Μαθηματικά Προσανατολισμού με συντελεστή ένα κόμμα τρία (1,3)
• Οικονομία Προσανατολισμού με συντελεστή μηδέν κόμμα επτά (0,7)

Δείτε περισσότερα σε αυτό το σύνδεσμο