Στατιστικά Γενικών Λυκείων και Γυμνασίων (20-11-20)

Στατιστικά Γενικών Λυκείων

και Γυμνασίων (20-11-20)


Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στατιστικά στοιχεία της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης (ΓΕΛ & Γυμνάσια), για το σχολικό έτος 2018/2019. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά παρατηρείται ότι:

α) Οι σχολικές μονάδες κατά το σχολικό έτος 2018/2019, σε σχέση με το 2017/2018, στα Γυμνάσια αυξήθηκαν από 1.823 σε 1.824 και στα Λύκεια από 1.345 σε 1.352 (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).

β) Το διδακτικό προσωπικό κατά το σχολικό έτος 2018/2019, σε σχέση με το 2017/2018, αυξήθηκε από 38.706 σε 39.470 άτομα στα Γυμνάσια ενώ μειώθηκε από 23.970 σε 23.652 άτομα στα Λύκεια (πίνακες 2 και 4 αντίστοιχα).

γ) Οι εγγεγραμμένοι μαθητές κατά το σχολικό έτος 2018/2019, σε σχέση με το 2017/2018, παρουσίασαν αύξηση από 312.604 σε 317.622 στα Γυμνάσια και από 245.811 σε 254.351 στα Λύκεια (πίνακες 3 και 5 αντίστοιχα).

δ) Οι αποφοιτήσαντες μαθητές κατά το σχολικό έτος 2018/2019, σε σχέση με το 2017/2018, παρουσίασαν αύξηση από 99.997 σε 100.489 στα Γυμνάσια και από 79.887 σε 81.918 στα Λύκεια (πίνακες 3 και 5 αντίστοιχα).

ε) Η αναλογία του διδακτικού προσωπικού προς τους μαθητές στα Γυμνάσια για το σχολικό έτος 2018/2019 είναι 1 εκπαιδευτικός προς 8,0 μαθητές έναντι 1 εκπαιδευτικού προς 8,1 μαθητές στο σχολικό έτος 2017/2018, ενώ για τα Λύκεια για το σχολικό έτος 2018/2019 είναι 1 εκπαιδευτικός προς 10,8 μαθητές έναντι 1 εκπαιδευτικού προς 10,3 μαθητές στο σχολικό έτος 2017/2018 (πίνακες 2, 3, 4 και 5).

στ) Η περιφέρεια Αττικής συγκέντρωσε το 34,6% του σχολικού πληθυσμού των Γυμνασίων και το 35,0% του σχολικού πληθυσμού των Λυκείων της Ελλάδας (γραφήματα 2 και 3 αντίστοιχα).

Δείτε αναλυτικά την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα ΓΕΛ και τα Γυμνάσια ΕΔΩ