Ένας φροντιστηριακός οργανισμός στο σπίτι σας!

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, ο Φροντιστηριακός Οργανισμός ΑΝΕΛΙΞΗ σας δίνει την δυνατότητα να συμμετάσχετε στα μαθήματα που πραγματοποιούνται ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής σας! Σε συνεργασία με την πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Eduspace.gr σας παρέχουμε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά μαθήματα, σε έναν προσωπικό και αποκλειστικό χώρο τηλεκπαίδευσης.

Ο Φροντιστηριακός Οργανισμός ΑΝΕΛΙΞΗ έχει σαν στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ένα δυναμικό περιβάλλον αλληλεπίδρασης και συνεχούς επικοινωνίας καθηγητή-μαθητή. Ειδικότερα, παρέχει στον φοιτητή ένα εναλλακτικό τρόπο εξατομικευμένης μάθησης ανεξάρτητο από χωροχρονικές δεσμεύσεις.

Πλέον, έχετε την δυνατότητα μέσα από οποιαδήποτε συσκευή (Η/Υ, laptop ή tablet) να συμμετάσχετε στις νέες δυνατότητες που σας προσφέρουμε. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων, μίας web κάμερας καθώς και μικροφώνου και ηχείων.

Για ερωτήσεις σχετικά με την συμμετοχή στα μαθήματα καθώς και οδηγίες χρήσης και πρόσβασης στην πλατφόρμα, παρακαλούμε να επικοινωνήστε μαζί μας.