Εγκύκλιος με παραδείγματα για την ΕΒΕ των ΕΠΑΛ, 2021