ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τα Προγράμματα Σπουδών του Φροντιστηριακού Οργανισμού «ΑΝΕΛΙΞΗ»  αποσκοπούν αφενός μεν στην αποτελεσματική αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης αφετέρου δε στην κάλυψη των ενδεχομένων ακαδημαϊκών κενών.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Τα Προγράμματα Σπουδών του Φροντιστηριακού Οργανισμού «ΑΝΕΛΙΞΗ»  αποσκοπούν αφενός μεν στην αποτελεσματική αφομοίωση της διδασκόμενης ύλης αφετέρου δε στην κάλυψη των ενδεχομένων ακαδημαϊκών κενών.

Αναμφίβολα, το Δημοτικό είναι η περίοδος κατά την οποία χαράσσεται η επιτυχημένη πορεία του μαθητή προς τη γνώση.

 

Ειδικότερα στο Δημοτικό τα παιδιά:

• αποκτούν τις βασικές γνώσεις
• μαθαίνουν να μελετούν σωστά και να οργανώνουν το διάβασμα τους
• αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα αναγκαίο εφόδιο για να
ανταποκριθούν στα δεδομένα της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Στο Κέντρο Μελέτης τα παιδιά

• μελετούν και να προετοιμάζουν καθημερινά τα μαθήματα της επόμενης ημέρας
• απασχολούνται δημιουργικά, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση
έμπειρων παιδαγωγών.

Ο εκπαιδευτικό οργανισμός ΑΝΕΛΙΞΗ έχει εξελιχθεί, τα τελευταία χρόνια, σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: Παρέχει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό έργο στην εκπαίδευση μέσω

α) Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
β) Των εκπαιδευτηρίων ΚΔΒΜ1
γ) Ξένων γλωσσών.

Τα κέντρα μελέτης και δημιουργικής απασχόλησης του εκπαιδευτικού οργανισμού ΑΝΕΛΙΞΗ στελεχώνονται από έμπειρους και εξειδικευμένους παιδαγωγούς:

α) εκπαιδευμένους στους κατάλληλους τρόπους υποστήριξης των παιδιών του Δημοτικού.
β) Εφοδιασμένους με γνώση, υπομονή και ενθουσιασμό για το λειτούργημα τους, ώστε να αναπτύξουν τη φιλομάθεια των παιδιών.

Στόχος μας είναι η έμπρακτη βελτίωση μαθησιακής και σχολικής επίδοσης, που θα συμβάλλει στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης του παιδιού. Στα τμήματα δημοτικού, τα παιδιά…

• Προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, ώστε να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι.
• Μαθαίνουν να μελετούν συστηματικά και αποδοτικά
• Καλύπτουν κενά που ενδεχομένως υπάρχουν
• Κατανοούν και αφομοιώνουν καλύτερα την ύλη των μαθημάτων τους.
• Αξιοποιούν δημιουργικά τον χρόνο τους μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Με συμπαραστάτες και καθοδηγητές τους, τους εξειδικευμένους παιδαγωγούς της ΑΝΕΛΙΞΗΣ που θα τα βοηθήσουν να διευρύνουν την αντίληψη και την κριτική τους σκέψη.

Αναμφίβολα, το Δημοτικό είναι η περίοδος κατά την οποία χαράσσεται η επιτυχημένη πορεία του μαθητή προς τη γνώση.

 

Ειδικότερα στο Δημοτικό τα παιδιά:

• αποκτούν τις βασικές γνώσεις
• μαθαίνουν να μελετούν σωστά και να οργανώνουν το διάβασμα τους
• αναπτύσσουν την κριτική ικανότητα αναγκαίο εφόδιο για να
ανταποκριθούν στα δεδομένα της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Στο Κέντρο Μελέτης τα παιδιά

• μελετούν και να προετοιμάζουν καθημερινά τα μαθήματα της επόμενης ημέρας
• απασχολούνται δημιουργικά, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση
έμπειρων παιδαγωγών.

Ο εκπαιδευτικό οργανισμός ΑΝΕΛΙΞΗ έχει εξελιχθεί, τα τελευταία χρόνια, σε ένα από τα ταχύτερα αναπτυσσόμενα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα: Παρέχει ένα σημαντικό εκπαιδευτικό έργο στην εκπαίδευση μέσω

α) Των Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης
β) Των εκπαιδευτηρίων ΚΔΒΜ1
γ) Ξένων γλωσσών.

Τα κέντρα μελέτης και δημιουργικής απασχόλησης του εκπαιδευτικού οργανισμού ΑΝΕΛΙΞΗ στελεχώνονται από έμπειρους και εξειδικευμένους παιδαγωγούς:

α) εκπαιδευμένους στους κατάλληλους τρόπους υποστήριξης των παιδιών του Δημοτικού.
β) Εφοδιασμένους με γνώση, υπομονή και ενθουσιασμό για το λειτούργημα τους, ώστε να αναπτύξουν τη φιλομάθεια των παιδιών.

Στόχος μας είναι η έμπρακτη βελτίωση μαθησιακής και σχολικής επίδοσης, που θα συμβάλλει στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης του παιδιού. Στα τμήματα δημοτικού, τα παιδιά…

• Προετοιμάζονται για τα μαθήματα της επόμενης μέρας, ώστε να έχουν περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι.
• Μαθαίνουν να μελετούν συστηματικά και αποδοτικά
• Καλύπτουν κενά που ενδεχομένως υπάρχουν
• Κατανοούν και αφομοιώνουν καλύτερα την ύλη των μαθημάτων τους.
• Αξιοποιούν δημιουργικά τον χρόνο τους μετά την ολοκλήρωση της μελέτης.

Με συμπαραστάτες και καθοδηγητές τους, τους εξειδικευμένους παιδαγωγούς της ΑΝΕΛΙΞΗΣ που θα τα βοηθήσουν να διευρύνουν την αντίληψη και την κριτική τους σκέψη.