ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ο φροντιστηριακός οργανισμός «ΑΝΕΛΙΞΗ» είναι αναντίρρητα ο πλέον επιτυχημένος και αξιόπιστος φορέας προετοιμασίας συμμετεχόντων σε διαγωνισμούς Δημοσίου. Είναι το συνώνυμο της επιτυχίας , γεγονός που αποδεικνύεται κάθε χρόνο από τους μαθητές  μας, που επιλέγουν και εμπιστεύονται τον κορυφαίο Φροντιστηριακό Οργανισμό «ΑΝΕΛΙΞΗ», προκειμένου να επιτύχουν την εισαγωγή τους σε Δημόσιους φορείς.

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ο φροντιστηριακός οργανισμός «ΑΝΕΛΙΞΗ» είναι αναμφίβολα ο πλέον επιτυχημένος και αξιόπιστος φορέας προετοιμασίας των ομογενών μαθητών στην Ελλάδα. Είναι το συνώνυμο της επιτυχίας και αυτό το αποδεικνύουν κάθε χρόνο οι ομογενείς απ’ όλο τον κόσμο, που επιλέγουν και εμπιστεύονται τον κορυφαίο φροντιστηριακό οργανισμό «ΑΝΕΛΙΞΗ», προκειμένου να επιτύχουν την εισαγωγή τους στα ελληνικά Πανεπιστήμια.