ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΔΒΜ1 ΑΝΕΛΙΞΗ

Το Κέντρο δια Βίου Μάθησης 1 ΑΝΕΛΙΞΗ αποτελεί το νέο δυναμικό φορέα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΑΝΕΛΙΞΗ .
Είναι εξειδικευμένο στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων και πιστοποιημένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) με αριθμό Μητρώου 2203706.
Στο ΚδΒΜ1 ΑΝΕΛΙΞΗ:

 1. Διδάσκουν καταξιωμένοι επαγγελματίες με σημαντική εμπειρία και βαθιά κατάρτιση του αντικειμένου τους.
 2. Αξιοποιούνται αποτελεσματικά η οργάνωση και οι υποδομές του εκπαιδευτικού μας οργανισμού.
 3. Αποδίδουμε το μέγιστο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
 4. Σεβόμαστε απόλυτα το χρόνο και τους στόχους κάθε σπουδαστή.

Το ΚδΒΜ1 ΑΝΕΛΙΞΗ , υιοθετώντας τις αξίες και τις αρχές ενός ήδη καταξιωμένου και επιτυχημένου εκπαιδευτικού οργανισμού, αποτελεί την κατάλληλη επιλογή για τους ενήλικες που θέλουν είτε μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων είτε αυτοτελώς , να ενισχύσουν ουσιαστικά τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους στη συνεχώς μεταβαλλόμενη και ανταγωνιστική σύγχρονη αγορά εργασίας.
Στόχοι μας:

 1. να αποτελέσει η εκπαιδευτική μας μονάδα σημείο αναφοράς στην εκπαίδευση ενηλίκων.
 2. να προσφέρουμε διαρκώς στους σπουδαστές μας τα εφόδια που χρειάζονται για την επιτυχία τους.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 1. Επιδοτούμενα (VOUCHERS Ανέργων ηλικίας 29-64 ετών)
  1. Τουρισμός
  2. Εμπόριο
 2. Αυτοχρηματοδοτούμενα προγράμματα
  1. Πληροφορική
  2. Οικονομία –Διοίκηση
  3. Τουρισμός
  4. Παιδαγωγικά
  5. Οργάνωση και διαχείριση γραφείου
  6. Εμπόριο-Πωλήσεις
  7. Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)