ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Απόκτησε τώρα

Επάρκεια Εκπαιδευτών Ενηλίκων!

Απευθύνεται σε όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ

Για να μπορείς να εργαστείς ως καθηγητής σε δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, Κέντρα δια Βίου Μάθησης, ΚΕΚ, ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας στα ΣΔΕ.

Η επάρκεια εκπαιδευτή ενηλίκων είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να εργαστεί στους παραπάνω εκπαιδευτικούς φορείς.

Φορέας υλοποίησης είναι το Πανεπιστήμιο Πάτρας σε συνεργασία με το ΚδΒΜ1 «ΑΝΕΛΙΞΗ» και το ΚδΒΜ2 «Παιδεία Πατρέως»

Η   εκπαίδευση ολοκληρώνεται σε  105 ώρες εκ των οποίων οι 8 είναι με φυσική παρουσία στο χώρο μας και οι υπόλοιπες online με το Πανεπιστήμιο Πάτρας.

Η διάρκεια της εκπαίδευσης είναι περίπου 1,5-2 μήνες.

 

Λίγα λόγια για την Πιστοποίηση Ελπαιδευτικής Επάρκειας:

[accordions] [accordion title=”Τι είναι η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας;” visible=”no”]

Η εκπαιδευτική επάρκεια είναι μια «οριζόντια δεξιότητα». Οι ενδιαφερόμενοι δεν πιστοποιούν την ειδικότητά τους (οικονομολόγος, γραφίστας, γεωπόνος κ.λπ.), αλλά μέσω της ακολουθούμενης διαδικασίας πιστοποιείται ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσειςδεξιότητες και ικανότητες, προκειμένου να διδάξουν σε ομάδες ενηλίκων, σε δομές της μη τυπικής εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΚΔΒΜ κ.λπ.).

[/accordion]
[accordion title=”Γιατί είναι απαραίτητη η Πιστοποίηση Εκπαιδευτικής Επάρκειας;”]Σύμφωνα με το άρθρο 39, του Ν.4342/2015 (Φ.Ε.Κ. 143 τ. Α’/09-11-2015) «2. Από 1.9.2017 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης». Επιπλέον, τα στοιχεία Ατομικού Χαρτοφυλακίου Προσόντων των εκπαιδευτών ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια είναι διαθέσιμα διαδικτυακά σε κάθε δυνάμει ενδιαφερόμενο φορέα, μέσω της μηχανής αναζήτησης εκπαιδευτών με πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.[/accordion]
[accordion title=”Πώς πιστοποιείται η Εκπαιδευτική Επάρκεια;”]

Η εκπαιδευτική επάρκεια πιστοποιείται μέσω της συμμετοχής των δικαιούχων ενδιαφερομένων σε Εξετάσεις Πιστοποίησης.

Οι εξετάσεις διενεργούνται σε επιλεγμένα Εξεταστικά Κέντρα σε όλη την επικράτεια. Περιλαμβάνουν

  • Θεωρητικό Μέρος.

 Στο Θεωρητικό Μέρος οι υποψήφιοι απαντούν σε ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης που αντλούνται από Τράπεζα Θεμάτων

  • Πρακτικό Μέρος.

Στο πρακτικό μέρος, οι υποψήφιοι παρουσιάζουν μια μικροδιδασκαλία 20’ στο θεματικό αντικείμενο εξειδίκευσής τους (ο πληροφορικός στην πληροφορική, ο λογιστής στη λογιστική κ.λπ.) ή και σε όποιο άλλο θεματικό αντικείμενο επιλέγουν, σε ομάδα συνυποψηφίων, που «παίζουν» τον ρόλο των εκπαιδευομένων, παρουσία διμελούς κλιμακίου αξιολογητών.

Ειδικότερες λεπτομέρειες και οδηγίες για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα ανακοινώνονται στον διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σε κάθε εξεταστική περίοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι υποψήφιοι είναι δικαιούχοι για συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας θα ενημερώνονται με δική τους ευθύνη σχετικά με τον χρόνο διεξαγωγής των εξετάσεων, την προθεσμία ηλεκτρονικής δήλωσης εξεταστικού κέντρου και ημερομηνίας εξετάσεων και για κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια, μέσω των Ανακοινώσεων που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

[/accordion]
[accordion title=”Πότε ένας υποψήφιος θεωρείται επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης;”]

Επιτυχών στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας είναι ο υποψήφιος που στο Θεωρητικό Μέρος επιτυγχάνει βαθμολογία τουλάχιστον 10 και στο Πρακτικό Μέρος έχει αποτέλεσμα «επιτυχής έκβαση».

[/accordion][/accordions]

 

Για Αθήνα και Πειραιά

Τηλ.  2168002339
e-mail: info@anelixikek.gr