ΚΤΙΡΙΟ 5

Λεωφόρος Ηρακλείου 312 & Κωφίδου 1,
14231, Νέα Ιωνία

Τηλ: +30 210 2718085
E-mail: n.ionia.anelixi@gmail.com

Φόρμα Επικοινωνίας