ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 02

Αμορίου 1 & Αχαρνών 140, 112 51 Αθήνα
Τηλ:+30 210 8816322
Fax: +30 210 8816246
Email: anelicsi@ath.forthnet.gr

ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟ 03

Αχαρνών 216 & Ρόδου 17, 112 52 Αθήνα
Τηλ/Fax: +30 210 8611180
Email: anelixi.rodou@yahoo.gr