ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

Για τους μαθητές που τελειώνουν την Γ΄Λυκείου (Όλες οι Κατηγορίες):

  • Παρασκευή 20 Ιουνίου 2018
  • Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018
  • Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018

 

Απόφοιτοι προηγουμένων ετών:

  • Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

Ειδικά ταχύρυθμα τμήματα τον Αύγουστο

  • Τετάρτη 1 Αυγούστου 2018 έως την έναρξη των εξετάσεων

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 1, 2

ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(1ο Επιστημονικό Πεδίο-Ανθρωπιστικές Επιστήμες)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4
ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 8
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 6
ΙΣΤΟΡΙΑ 4
*5ο Μάθημα επιλογής Βιολογία Γεν. 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(2ο Επιστημονικό Πεδίο για Πολυτεχνεία)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

(3ο Επιστημονικό Πεδίο για Ιατρικές Σχολές)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4
ΦΥΣΙΚΗ 6
ΧΗΜΕΙΑ 6
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 6
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(5ο Επιστημονικό Πεδίο για Οικονομικές-Πληροφορικής)

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 4
ΑΕΠΠ 6
ΑΟΘ 6
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 6
*5ο Μάθημα επιλογής Βιολογία Γεν. 4
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 3, 4, 5

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 9
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ 3