ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 2016-2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η ενισχυτική διδασκαλία των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ προς τους μαθητές του γυμνασίου δεν αποβλέπει στην απλή διεκπεραίωση των μαθημάτων. Μέσω της διδασκαλίας που παρέχουμε, επιθυμούμε να βοηθήσουμε τον μαθητή να κατανοήσει την ύλη, να αποκτήσει γερές βάσεις για το λύκειο και να ενισχύσει την ικανότητα και την αυτοπεποίθησή του για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του.

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΓΛΩΣΣΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ* 2

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΓΛΩΣΣΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ* 2

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 1
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΓΛΩΣΣΑ 2
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ* 2

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ*

ΛΥΚΕΙΟ

Α' Λυκείου

Η Α' Λυκείου είναι η τάξη προσανατολισμού για τον μαθητή, καθώς καλείται μέσα από ένα σύνολο γενιικής παιδείας να διαπιστώσει τις δυνατότητες του και να οδηγηθεί στη σωστή επιλογή κατεύθυνσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ* 2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  Ο.Ε.Φ.Ε.

 

Β' Λυκείου

Στην Β' Λυκείου ο μαθητής μπαίνει ουσιαστικά πλέον στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ στη Β' Λυκείου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της απαραίτητης νοοτροπίας και ικανότητας, ώστε να είναι ουσιαστικά έτοιμος για τη Γ' Λυκείου.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΑΡΧΑΙΑ 4
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 1
Α.ΕΠ.Π. 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ* 1
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ* 1

*ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  Ο.Ε.Φ.Ε.

Γ' Λυκείου

Η λογική στη διάρθρωση του προγράμματος των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ για τη Γ' Λυκείου είναι να μην αρκούμαστε απλώς στην εισαγωγή των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά να επιτυγχάνουμε την εισαγωγή τους στις σχολές, που πραγματικά επιθυμούν.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 5
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ* Γ. Π. 1-2

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
ΒΙΟΛΟΓΙΑ* ΚΑΤ. 2

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5
Α.Ε.Π.Π. 2
Α.Ο.Θ. 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ* Γ.Π.. 1-2

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  Ο.Ε.Φ.Ε.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στα φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και
μάλιστα μπορεί αυτή η ευκαιρία να οδηγήσει τον υποψήφιο σε ακόμα υψηλότερα
επίπεδα από αυτά, που αρχικά επιδίωκε. Οι απόφοιτοι Λυκείου έχουν επίγνωση της
εξεταστέας ύλης και διαθέτουν περισσότερο χρόνο, προκειμένου να συμπληρώσουν
τις απαιτούμενες γνώσεις για την επίτευξη του στόχου τους
.

Ε.Π.Α.Λ.

Τα Ε.Π.Α.Λ. αποτελούν πλέον μια καθιερωμένη επιλογή για τους νέους που επιθυμούν να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής των Ε.Π.Α.Λ. χρειάζεται ανάλογη υποστήριξη, ώστε να πετύχει στη σχολή της επιλογής του.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
Ν.ΓΛΩΣΣΑ 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 2