ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ 2016-2017

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

Η ενισχυτική διδασκαλία των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ προς τους μαθητές του γυμνασίου δεν αποβλέπει στην απλή διεκπεραίωση των μαθημάτων. Μέσω της διδασκαλίας που παρέχουμε, επιθυμούμε να βοηθήσουμε τον μαθητή να κατανοήσει την ύλη, να αποκτήσει γερές βάσεις για το λύκειο και να ενισχύσει την ικανότητα και την αυτοπεποίθησή του για να μπορέσει να πετύχει τους στόχους του.

Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΓΛΩΣΣΑ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ* 2

Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΓΛΩΣΣΑ 1
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ* 2

Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 1
ΓΛΩΣΣΑ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ* 2

 

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΥΚΛΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ*

ΛΥΚΕΙΟ

Α' Λυκείου

Η Α' Λυκείου είναι η τάξη προσανατολισμού για τον μαθητή, καθώς καλείται μέσα από ένα σύνολο γενιικής παιδείας να διαπιστώσει τις δυνατότητες του και να οδηγηθεί στη σωστή επιλογή κατεύθυνσης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΑΡΧΑΙΑ 2
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2
ΧΗΜΕΙΑ 1
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ* 2

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
25/09/2016 ΕΚΘΕΣΗ
09/10/2016 ΑΡΧΑΙΑ
23/10/2016 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
06/11/2016 ΦΥΣΙΚΗ
20/11/2016 ΧΗΜΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: 04/12/2016

 

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΟΕΦΕ
03/01/2017
05/01/2017
07/01/2017

 

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
15/01/2017 ΕΚΘΕΣΗ
29/01/2017 ΑΡΧΑΙΑ
5/02/2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
19/02/2017 ΦΥΣΙΚΗ
12/03/2017 ΧΗΜΕΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: 05/03/2017

 

4ος  ΚΥΚΛΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  2  - 23  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  Ο.Ε.Φ.Ε.

 

Β' Λυκείου

Στην Β' Λυκείου ο μαθητής μπαίνει ουσιαστικά πλέον στην πορεία προς την επίτευξη του στόχου του για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στα φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ στη Β' Λυκείου δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της απαραίτητης νοοτροπίας και ικανότητας, ώστε να είναι ουσιαστικά έτοιμος για τη Γ' Λυκείου.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΑΡΧΑΙΑ 4
ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΕΚΘΕΣΗ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 1

 

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΧΗΜΕΙΑ 1
Α.ΕΠ.Π. 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ ΩΡΕΣ
ΑΛΓΕΒΡΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ* 1
ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ* 1

*ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ
25/9/2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
09/10/2016 ΑΡΧΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗ
23/10/2016 ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ
06/11/2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ* ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
20/11/2016 ΑΡΧΑΙΑ ΧΗΜΕΙΑ/Α.Ε.Π.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: 04/12/2016

 

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΟΕΦΕ
03/01/2017
05/01/2017
07/01/2017

 

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ
15/01/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
29/01/2017 ΑΡΧΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗ
5/02/2017 ΑΛΓΕΒΡΑ ΑΛΓΕΒΡΑ
19/02/2017 ΛΑΤΙΝΙΚΑ* ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
12/03/2017 ΑΡΧΑΙΑ ΧΗΜΕΙΑ/Α.Ε.Π.Π.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: 05/03/2017

 

4ος  ΚΥΚΛΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  2  - 23  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  Ο.Ε.Φ.Ε.

Γ' Λυκείου

Η λογική στη διάρθρωση του προγράμματος των φροντιστηρίων ΑΝΕΛΙΞΗ για τη Γ' Λυκείου είναι να μην αρκούμαστε απλώς στην εισαγωγή των μαθητών μας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά να επιτυγχάνουμε την εισαγωγή τους στις σχολές, που πραγματικά επιθυμούν.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΑΡΧΑΙΑ 4
ΙΣΤΟΡΙΑ 2
ΛΑΤΙΝΙΚΑ 3
ΒΙΟΛΟΓΙΑ* Γ. Π. 1-2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ* Γ.Π. 2

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΦΥΣΙΚΗ 4
ΧΗΜΕΙΑ 3
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
ΒΙΟΛΟΓΙΑ* ΚΑΤ. 3
ΙΣΤΟΡΙΑ* Γ.Π. 2

 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
Ν. ΓΛΩΣΣΑ 2
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 4
Α.Ε.Π.Π. 3
Α.Ο.Θ. 2
ΒΙΟΛΟΓΙΑ* Γ.Π.. 1-2
ΙΣΤΟΡΙΑ* Γ.Π. 2

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
25/09/2016 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
09/10/2016 ΑΡΧΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
23/10/2016 ΙΣΤΟΡΙΑ ΧΗΜΕΙΑ Α.Ε.Π.Π.
06/11/2016 ΛΑΤΙΝΙΚΑ* ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ* Α.Ο.Θ.*
20/11/2016 2οΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2οΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2οΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: 04/12/2016

 

2ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ΟΕΦΕ
03/01/2017
05/01/2017
07/01/2017

 

3ος ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
15/01/2017 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΧΗΜΕΙΑ Α.Ε.Π.Π.
29/01/2017 ΑΡΧΑΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
05/02/2017 ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ
19/02/2017 ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ* Α.Ο.Θ.*
12/03/2017 2οΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2οΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ 2οΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ*

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: 05/03/2017

 

4ος  ΚΥΚΛΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΩΝ  2  - 23  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2017

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ  Ο.Ε.Φ.Ε.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στα φροντιστήρια ΑΝΕΛΙΞΗ πιστεύουμε ότι όλοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία και μάλιστα μπορεί αυτή η ευκαιρία να οδηγήσει τον υποψήφιο σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα από αυτά, που αρχικά επιδίωκε. Οι απόφοιτοι Λυκείου έχουν επίγνωση της εξεταστέας ύλης και διαθέτουν περισσότερο χρόνο, προκειμένου να συμπληρώσουν τις απαιτούμενες γνώσεις για την επίτευξη του στόχου τους.

Ε.Π.Α.Λ.

Τα Ε.Π.Α.Λ. αποτελούν πλέον μια καθιερωμένη επιλογή για τους νέους που επιθυμούν να εισαχθούν στην ανώτατη εκπαίδευση. Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής των Ε.Π.Α.Λ. χρειάζεται ανάλογη υποστήριξη, ώστε να πετύχει στη σχολή της επιλογής του.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 3
Ν.ΓΛΩΣΣΑ 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 1 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 2 2